De Gerrit Rietveld Academie is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Amsterdam. Hier komt artistieke expertise vanuit vele uiteenlopende invalshoeken samen.

Vanaf het studiejaar 2014-2015 biedt de academie de bacheloropleiding Bachelor Beeldende Kunst en Vormgeving (voorheen de twee opleidingen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving) aan. Deze samenvoeging is een uiting van onze visie op kunstonderwijs waarin autonome en toegepaste kunst één wereld zijn.

De Rietveld Academie biedt een vierjarige hbo-bacheloropleiding aan die begint met een algemeen vormend jaar (Basisjaar) waarna de student een gefundeerde keuze kan maken uit twaalf afstudeerrichtingen, de vakafdelingen.

Daarnaast biedt de Rietveld Academie ook een vijfjarige deeltijdbacheloropleiding aan: DOGtime. De propedeusejaren van de deeltijdopleiding duren twee jaar, waarna drie jaren van verdieping volgen.

De bacheloropleiding is geaccrediteerd door de NVAO.

Ruim de helft van de studenten komt van buiten Nederland. De voertaal op de academie is daarom Engels.

Studenten die afstuderen, mogen de titel Bachelor of Arts in Art and Design (BA) voeren.

Na het behalen van je bachelordiploma (BA in Art & Design) kun je doorstuderen en een mastertitel behalen. Dit kun je doen aan het Sandberg Instituut

Voor diegenen die zich willen voorbereiden op een studie aan de Gerrit Rietveld Academie hebben we verschillende voortrajecten.

De Oriëntatiecursus, waarin je 25 zaterdagmiddagen per jaar lessen volgt aan de academie. De Oriëntatiecursus is voldoende om een goed portfolio op te bouwen en om te bedenken of de Rietveld echt iets voor je is.

Daarnaast is er de Vooropleidingscursus waarin je 3 a 4 dagdelen per week lessen volgt. Als je de Vooropleidingscursus succesvol afsluit, kun je direct doorstromen naar het Basisjaar, mits je minimaal een HAVO/MBO4 diploma hebt behaald.