De basis van de opleiding wordt gevormd door kernvakken die volgens ons waardevol zijn voor een praktijk als grafisch ontwerper: Redactie, Beeld, Typografie en Theorie. Doel van de opleiding is leren hoe deze basis zich verhoudt tot de praktijk, waarbij we kijken naar diverse perspectieven, mogelijkheden en wensen. Bij onze afdeling word je aangemoedigd om veel en kritisch te werken, we leren je hoe je informatie binnen de huidige culturele context kunt ordenen en vormgeven en je wordt uitgedaagd om na te denken over wat het betekent om te communiceren met je werk – door vasthoudend en reflecterend te werken leer je effectief gebruik te maken van beeld en tekst.

Door middel van opdrachten ga je een vraag of probleemstelling analyseren en aanpakken, en hierin een positie innemen. Tegelijkertijd onderzoek je vormen om je ideeën te ordenen en communiceren.

Alle docenten van de afdeling zijn actief als ontwerpers, kunstenaars, curatoren of theoretici, waardoor de opleiding dicht bij de ontwerppraktijk staat. Deze situatie draagt bij aan een gemeenschapsgevoel.

Kortom, het is de bedoeling van de opleiding dat de grafisch ontwerpstudenten leren om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied, bereid zijn om discussies aan te gaan door middel van hun werk, dat ze leren om onderzoekend en reflecterend te zijn ten aanzien van media, dat ze een eigen manier van werken vinden, en dat ze zich kunnen uitdrukken in een eigen specifieke ontwerptaal.