Ons huidige communicatielandschap – waarin grafische vormgeving een grote rol speelt in de organisatie en transformatie van boodschappen - biedt de mogelijkheid om te heroverwegen hoe we communiceren met visuele talen, en ermee te experimenteren. De afdeling Grafisch ontwerpen treedt deze context binnen door kernvakken te onderwijzen die volgens ons waardevol zijn voor een praktijk als grafisch ontwerper: redactioneel ontwerpen, beeld, typografie en theorie. Daarnaast zijn er lessen in tekenen, webdesign, letterontwerp, schrijven, beweging en meer. We benaderen dit onderwijs op een conceptuele en speelse manier, gebruikmakend van zowel analoge als digitale technieken.

Door middel van opdrachten leren studenten een vraag of probleemstelling te analyseren en een houding ten opzichte van de kwestie in te nemen. Daarbij onderzoeken ze nieuwe vormen om ideeën te ordenen en communiceren. We moedigen studenten aan om veel en kritisch te werken en dagen ze uit om na te denken over wat het betekent om te communiceren met eigen werk.

Het is de bedoeling van de opleiding dat de ontwerpstudenten leren om bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied, bereid zijn om discussies aan te gaan door middel van hun werk, leren om onderzoekend en reflecterend te zijn ten aanzien van media en dat ze zich kunnen uitdrukken in hun eigen ontwerptaal.