De Vooropleidingscursus is een uitgebreid voorbereidend programma voorafgaand aan de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie. Aanmelding voor de toelatingsprocedure voor dit programma staat open voor kandidaten van 16 tot 25 jaar die minimaal een havo of mbo-4 diploma hebben behaald.  Deelnemers volgen lessen tijdens drie tot vier verplichte dagdelen per week.  

De groepslessen in beeldende kunst, 3D- en 2D-ontwerpen, tekenen en theorie leren de deelnemers in 25 weken tijd te reflecteren op het werk dat ontstaat naar aanleiding van de opdrachten en projecten.  Schrijfopdrachten maken deel uit van het theorieprogramma. Na de eindpresentatie in april kunnen deelnemers bij voldoende resultaat direct worden toegelaten tot het Basisjaar, het eerste studiejaar van de vierjarige bacheloropleiding van de Gerrit Rietveld Academie.

De maximum leeftijd voor deelnemers aan de Vooropleidingscursus is 25. De lessen zijn in het Engels, omdat zo'n 50% van de deelnemers uit het buitenland afkomstig is.