VAV - moving image is een afdeling die zich concentreert op de ontwikkeling van het bewegende beeld. Het begrip ‘moving image’ is in de hedendaagse beeldende kunst uitgegroeid tot een van de belangrijkste uitdrukkingsmiddelen. Uit de kunstpraktijk komen films en video’s voort met een eigen dynamiek en signatuur. Het is juist op het wrijfpunt van beeld en geluid, het analoge en het digitale, het feitelijke en fantastische waar eigenzinnige werken ontstaan.

De afdeling stimuleert het onderzoek in verschillende disciplines als video, film, animatie, geluid, performance, nieuwe media, alsmede onderzoek in de kunst- en filmgeschiedenis. Het is deze mentaliteit die het mogelijk maakt om steeds verder door te dringen in de zelfgekozen inhoudelijke thema’s en te komen tot een scherpe articulatie van de positie als kunstenaar in het culturele veld.

Bewegend beeld is een vorm van verbeelding die voortdurend in ontwikkeling is. Dat betekent dat het onderwijs alert is op onderzoek, experiment en vernieuwing. Het onderwijs verloopt procesmatig waarbij ideeënvorming, halfproducten en uiteindelijk resultaat steeds in samenhang met elkaar worden besproken. De afdeling maakt gebruik van een werkplaats en een medialab waar instructie wordt gegeven in diverse softwareprogramma’s.