De afdeling VAV - moving image concentreert zich op de ontwikkeling van het bewegende beeld. Moving image is in de hedendaagse beeldende kunst uitgegroeid tot een belangrijk begrip. Uit deze kunstpraktijk komen films en installaties voort met een eigen dynamiek en signatuur.

De studenten doen onderzoek naar verschillende disciplines als film, video, geluid, animatie, performance en installaties waar video’s met 2- en 3-D werken worden gecombineerd. Het is juist op het wrijfpunt van beeld en geluid, het analoge en het digitale, het feitelijke en het fantastische waar eigenzinnige werken ontstaan.

Het bewegende beeld is voortdurend in ontwikkeling. Dat betekent dat het curriculum wordt afgestemd op onderzoek, experiment en vernieuwing. Het onderwijs verloopt procesmatig; van idee-vorming naar projecten in ontwikkeling naar uiteindelijke resultaten. Alles wordt steeds in samenhang met elkaar besproken in groeps- en individuele gesprekken. Docenten en studenten communiceren op basis van gelijkheid en respect over de voortgang in het werk. De afdeling verzorgt tevens verschillende projecten en filmworkshops en geeft instructie in softwareprogramma’s die van belang zijn voor de verschillende disciplines.

Theoretisch onderzoek wordt gedaan vanuit een kritisch en inclusief perspectief.  Deze mentaliteit maakt het mogelijk om steeds verder door te dringen in de zelfgekozen inhoudelijke thema’s en te komen tot een scherpe articulatie van de positie als kunstenaar in het culturele veld en de wereld waarin wij leven.