Keramiek bestrijkt een gebied van gebruiksvoorwerp tot werk in de openbare ruimte. Hierbij worden de grenzen van de discipline verkend en overschreden. De afdeling biedt een omgeving waar studenten de mogelijkheid hebben om te experimenteren en het bekende te vervangen door vernieuwende kunst en vormgevingsuitingen. Binnen deze omgeving wordt een gedegen technische introductie in het keramische proces geboden. Zelfstandig werken en een experimentele houding zijn belangrijke kenmerken die worden ontwikkeld, in combinatie met het onderzoek naar het complexe technische proces van keramiek. Dit behelst de opbouw van vormen, mallen maken, gieten, draaien en glazuren. 

De afdeling keramiek biedt met een eigen werkplaats de gelegenheid om praktische, inhoudelijke en technische vaardigheden te ontwikkelen en elkaar te laten beïnvloeden. Er vindt tussen studenten, docenten en technici in de gemeenschappelijke werkruimte een constante interactie plaats tussen experiment, uitvoering, reflectie en conceptvorming. Vanuit gerichte opdrachten en eigen initiatief ontstaan plannen waarvoor een passende materiële vertaling wordt gezocht. Door individuele begeleiding en groepsbesprekingen wordt kennis over het medium doorgegeven.