De afdeling Jewellery - Linking Bodies benadert het sieradenvakgebied als een zelfstandige kunstvorm op het snijvlak van toegepaste kunst en beeldende kunst. Het gerelateerde onderzoeksveld biedt specifieke visuele en conceptuele mogelijkheden. 

Sieraadontwerp wordt als een houding en als een discipline onderzocht, waarbij studenten de ruimte wordt geboden om de grenzen van het vakgebied op te zoeken binnen een complexe wereld die niet langer wordt gedefinieerd door afgebakende disciplines. De afdeling focust op actuele vragen met betrekking tot materiële ethiek en onderzoekt materialen in hun historische, sociale, ecologische en economische context.

Studenten worden uitgedaagd om rond de traditionele definitie van ‘sieraadontwerp’ te werken en de grenzen van deze definitie te verleggen. Ze onderzoeken hoe ze multidisciplinaire en multi-species conversaties en relaties kunnen activeren door zintuiglijke ervaringen zoals aanraken, voelen en ruiken vorm te geven in lichaamgerelateerde objecten.

Aan het lichaam gerelateerde observaties en waarnemingen zorgen ervoor dat maatschappelijk relevante onderwerpen deel uitmaken van het dagelijkse leven, bijvoorbeeld vertrekkende vanuit de vraag waaruit een lichaam is gemaakt. Studenten worden aangemoedigd om andere disciplines te verkennen, een ​​onafhankelijke positie in te nemen en hun bevindingen kritisch te analyseren.