Op de afdeling Image & Language (voorheen: Beeld en Taal) bestaan het beeld en het woord naast elkaar. In de praktijk betekent dit dat studenten tegelijkertijd werken met video, fotografie, geluid, digitale media, tekenen, schilderen, schrijven en performen. Ze maken visueel en literair werk en zijn voortdurend op zoek naar hoe deze twee op elkaar te betrekken of met elkaar te verbinden. 

Op de afdeling ligt de nadruk op de constructie; niet alleen het 'wat' is belangrijk, maar vooral 'hoe' je iets maakt. Wij prefereren de actie boven de blauwdruk, de intuïtie boven het plan. Analyse en argumentatie zijn belangrijk, in de les en tijdens het scheppen. Precies in die aanpak ligt de mogelijkheid beiden op elkaar te betrekken. De afdeling voert dan ook het parool: ‘roekeloos en precies’. Het autonome karakter van Beeld en Taal is belangrijk, maar zeker ook een heldere en verstaanbare vorm. De ontwikkeling van ideeën en fantasieën wordt dus getoetst aan heldere communicatie. 

Al het werk dat op de afdeling wordt gemaakt heeft een talig karakter; het verbeeldt en verwoordt ideeën en opvattingen van studenten. Studenten krijgen de ruimte om binnen de muren van de afdeling te ontwikkelen, maar tegelijkertijd meten ze zich voortdurend in projecten buiten de academie aan maatschappelijke eisen en posities. Deze interventies bieden een helder perspectief op de mogelijkheden van hoe en waar uiteindelijk te manifesteren in de buitenwereld. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voorwaarde voor deelname aan deze afstudeerrichting.