Studium Generale Rietveld Academie is een uitgebreid, transdisciplinair theoretisch programma bedoeld voor studenten en medewerkers van alle afdelingen van de Gerrit Rietveld Academie. Het wordt ook regelmatig opgesteld voor een breder publiek. Studium Generale wil laten zien hoe kunst en design samenhangen met andere domeinen – van persoonlijk tot politiek en van popcultuur tot de academische wereld – en hoe ons ‘nu’ verband houdt met verleden en toekomst en ons ‘hier’ met ‘ergens anders’.

Vanuit de overtuiging dat kunststudenten alleen onafhankelijk kunnen leren denken wanneer kennis, verbeelding en reflectie op onorthodoxe en kritische wijze samenkomen, volgt Studium Generale Rietveld Academie elk jaar een aantal licht onstuimige – en dus altijd opwindende – onderzoekstrajecten. Elk jaar presenteren speciaal geselecteerde conservatoren en een groot aantal gastdocenten vanuit de hele (kunst)wereld een breed spectrum aan perspectieven op actuele discussies.

studiumgenerale.rietveldacademie.nl

Studium Generale Rietveld Academie 2023-2024:

Technodiversity

We must acknowledge that we are, most of us, deeply complicit in the order of data colonialism, whether we like it or not. 
– Nick Couldry / Ulises Meijas

Technodiversity involves thinking about divergences within technological development (such as cultural histories), that is, to produce alternative technologies. 
– Yuk Hui

Ons leven is onderhevig aan processen van dataficatie waarbij grote techbedrijven en overheden gegevens van ons onttrekken voor winst of sociale en politieke controle. Het aldus verzamelde materiaal wordt gevoerd aan algoritmen en kunstmatige intelligentie die getraind zijn om menselijk gedrag te controleren. In digitaal kapitalisme, of 'datakolonialisme', wordt het leven toegeëigend als hulpbron en beheerd en verhandeld in de vorm van gegevens. Dit houdt niet alleen bestaande ongelijkheid en discriminatie in stand, maar leidt ook tot nieuwe onrechtvaardigheden en machtsonevenwichtigheden. Hoe kunnen we het datakolonialisme weerstaan en alternatieve technologieën produceren?

Het concept van technodiversiteit kan inzichten verschaffen die niet gereduceerd kunnen worden tot kapitalistische extractie. Technodiversiteit erkent dat technologieën tijdelijk en ruimtelijk geproduceerd worden door verschillende kennissystemen, ideologieën, politieke belangen, economische krachten en culturele praktijken. Dit bevrijdende perspectief kan ruimte creëren voor collectieven en identiteiten om hun eigen data te produceren en te controleren - geen data, kleine data, inheemse data, meer-dan-menselijke data, feministische data, queer data - en om niet geregeerd te worden door Big Data en onderdrukkende algoritmes.

Om subjectiviteit en het onbemiddelde zelf te beschermen, moeten we onze relaties met data heroverwegen en de extractieve logica van hedendaagse dataregimes trotseren. Vanuit de raakvlakken tussen lichamen, identiteiten, digitale technologieën, artistieke praktijken en activisme kunnen we ons een data agency voorstellen dat potentieel subversief is.

Studium Generale Rietveld Academie 2023-2024 zal dit samen met jou en in samenwerking met gastcuratoren, theoretici en kunstenaars onderzoeken. Van januari tot maart presenteren we lezingen, performances, filmvertoningen, workshops en leesgroepen in het Fedlev auditorium, de Rietveld/Sandberg Bibliotheek en andere ruimtes in de academie. We sluiten af met een meerdaagse conferentie en de Rietveld Uncut tentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Er komt een speciale website, een gedrukt lexicon en een digitale Reader.

Trefwoorden: AFK, AI-Da, algoritmische catastrofe, algoritmische angst, biopolitiek, Chat-GTP, Cloud Empire, kosmotechnologie, cyborg, DALL-E, dark data, extractivisme, fake news, ghosts in the machine, surveillance, technodiversiteit, glitches, prompting...

1. Programma

10 januari (Basicyear project I)

17, 24 en 31 januari

7, 14 en 28 februari

6 en 13 maart

18 (Basicyear project II)

• Ghosts in the Machine, een reeks lezingen en performances samengesteld en gepresenteerd door Flavia Dzodan, 14:00-15:30, Fedlev auditorium

• Beamclub, filmvertoningen samengesteld door Jo-Lene Ong en Bo Wang, 16:00-16:30, Fedlev auditorium

• Leesgroep, gemodereerd door Jay Tan, 17:00-18:30, Rietveld/Sandberg Bibliotheek

• A Story to Tell - Stem en auteurschap in het tijdperk van AI, workshop geleid door Mariana Fernandez Mora, 17:00-18:30

 

• Lexicon, geschreven door CPR

• Online Reader

• Website door student Graphic Design Team

• Basicyear workshop, geleid door Julia Janssen

 

2. Conference-festival en Rietveld Uncut in het Stedelijk Museum Amsterdam:

20, 21, 22 maart

Gastcurators: Karen Archey, Zach Blas

Friday Night met Taka Taka

Meer info hier

Medewerkers

Jorinde Seijdel (Hoofd)
Jort van der Laan (Coördinator)

Voor updates over eerdere edities of aankomende evenementen en activiteiten, bezoek de website van Studium Generale Rietveld Academie: studiumgenerale.rietveldacademie.nl