De Glasafdeling biedt een materiaal-gebaseerde studie, die de studenten aanmoedigt te experimenteren en de grenzen van de materialiteit op te zoeken. Onze belangrijkste focus is het ontplooien van de individuele artistieke positie van de student en het besef van de benodigde praktische en theoretische kennis van het kunstenaarschap.

Wij hebben een duidelijk en uniek standpunt in de conceptuele benadering van glas als sculpturaal materiaal binnen de hedendaagse kunst. De studenten worden geen glaskunstenaars; zij trotseren de tradities van Studio Glass maar identificeren zich met de processen van de beeldende kunst.

Wij moedigen studenten aan om exploratief en innovatief te zijn en om het materiaal uit te dagen door zich buiten de grenzen van het specifieke vakgebied te bewegen. Naast sculptuur en tekenen zijn (combinaties met) performance, video en installatie vaak gebruikte vormen van expressie. Techniek is een hulpmiddel, geen doel. Wél worden de basisvaardigheden aangeleerd en worden studenten begeleid, indien gewenst, om zich te specialiseren in één of meerdere technieken of media.

Het materiaal glas kenmerkt zich door zijn verregaande diversiteit. Het staat niet voor een bepaalde dicipline of filosofie maar is een zeer specifiek medium, dat in vele gedaantes zijn toepassing vindt en het speelt een belangrijke rol in zowel de beeldende kunst als ook in de vormgeving en architectuur.

Studenten leren analytisch en kritisch in dialoog te gaan met hun docenten en medestudenten. Wederzijdse hulp en uitwisseling zijn essentieel.

De studenten werken autonoom aan individuele projecten. Daarin worden zij begeleidt door hun vaste docenten en een wisselende groep gastdocenten. Zij krijgen lessen in ‘reading and writing’, filosofie en de basistechnieken van de glasbewerking. Er wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gevraagd om gezamenlijk de studio te onderhouden, technische vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om ideeën en concepten te ontwikkelen.

Technische kennis is niet vereist. Studenten die afstuderen, mogen de titel Bachelor of Art and Design (BA) voeren.

Een nieuwe naam voor de Glasafdeling

Met deze nieuwe naam willen we nadruk leggen op de contextgebonden ambities van de afdeling en richting geven aan dit streven in vorm en inhoud.

De Glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie heeft altijd een sterk autonoom en experimentele houding gehad, die uiteindelijk uitmondde in een heldere opstelling tot de beeldende kunst. De vele werken die de grens tussen beide opzoeken, uitgevoerd door meerdere lichtingen studenten, zijn hier een voorbeeld van.

 

The Large Glass verwijst naar een werk van Marcel Duchamp, La mariée mise à nu par ses célibataires, même, dat het eerste gebruik van glas in conceptuele kunst vertegenwoordigt.

Door de associatie met het werk van Marcel Duchamp drukken we onze affiniteit uit met het experimenteren met glas als onderdeel van een breder onderzoek naar materialisatie. We zien ons werk binnen de traditie van dit proces van de beeldende kunst in plaats van de tradities van het glasmaken.