De afdeling The Large Glass richt zich op de implicaties van glas in de beeldende kunst. We hanteren een holistische onderwijsbenadering, waarbij we ons richten op het individu als geheel en proberen de valkuilen van exclusieve en beperkte (onderwijs)praktijken te ontwijken.

De afdeling The Large Glass stimuleert studenten om onderzoekend en innovatief te zijn, en het materiaal uit te dagen door de grenzen van dit specifieke vakgebied te overschrijden. Naast sculptuur en schilderkunst zijn (combinaties met) performance, video en installatie veel voorkomende uitingsvormen.

De studenten werken zelfstandig aan individuele projecten. Ze worden begeleid door hun vaste docenten en af en toe door gastdocenten. Studenten krijgen les in 'Lezen en Schrijven', filosofie, tekenen, ruimtelijk denken, kunstpraktijk en de techniek van het glasblazen. Techniek is een hulpmiddel, geen doel. Toch worden gedurende de hele opleiding verschillende vaardigheden aangeleerd, waardoor de studenten zich desgewenst kunnen specialiseren in één of meer technieken of media.

De studenten leren analytisch en kritisch de dialoog aan te gaan met hun docenten en medestudenten. Een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid is vereist om gezamenlijk de werkplaats te onderhouden, de technische vaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om ideeën en concepten te ontwikkelen.

--

Let op: Vanwege de immense populariteit van de afdeling The Large Glass, en de beperkte capaciteit wat betreft ruimte in de werkplaats en begeleiding, zijn wij genoodzaakt een maximum aantal studenten toe te laten. Per jaar kan de afdeling The Large Glass gemiddeld niet meer dan 6 studenten toelaten. Indien meer studenten tot de afdeling willen toetreden, zal een kleine commissie van docenten en studenten van de afdeling een selectie maken op basis van gesprekken en het portfolio.