De Afdeling Fotografie richt zich op de ontwikkeling van een autonome praktijk. Daarbij hoort een kritische houding die vanuit technisch, conceptueel en theoretisch perspectief het medium zelf voortdurend op de proef stelt. Middels observatie en onderzoek, via experiment en productie, en door discussie en tekst, reflecteren wij op nieuwe eigenschappen en toepassingen, en op een veranderende betekenis van fotografie binnen de samenleving en de kunst.

Wij zitten op de rand van het medium; ons interesse gaat uit naar een fundamentele dialoog tussen de student en de hedendaagse beeldcultuur. Fotografische tradities worden opengebroken. Inhoudelijke en esthetische conventies en restricties bestaan niet. De studenten worden aangemoedigd om vooruitstrevend te denken en radicaal handelen. Op deze manier verwerven zij autonomie en een eigen positie binnen het veld.