De afdeling Fotografie richt zich op de ontwikkeling van een autonome praktijk als beeldend kunstenaar. Daarbij hoort een kritische houding die vanuit technisch, conceptueel en theoretisch perspectief het medium zelf voortdurend bevraagt. Middels observatie en onderzoek, experiment en productie, en door discussie en tekst reflecteren studenten op de eigenschappen, toepassingen, en de veranderende betekenis van fotografie binnen de samenleving en de kunst.

Lessen en werkbesprekingen vinden voornamelijk in groepsverband plaats. Wij vertrouwen elkaar en delen onze interesses en persoonlijke fascinaties, en leren van elkaar. De afdeling onderhoudt samenwerkingsverbanden met galeries, musea en festivals. Het maken van tentoonstellingen en presentaties buiten de academie is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

De afdeling Fotografie streeft een onbevangen en progressieve houding na ten opzichte van het medium. Fotografische tradities worden uitgedaagd. Inhoudelijke en esthetische conventies en restricties staan ter discussie. De studenten worden aangemoedigd om vooruitstrevend te denken en radicaal te handelen. Op deze manier verwerven zij autonomie en een eigen positie binnen het veld.

Vind de Fotografie website hier.

Vind de Fotografie Instagram hier.