De Vooropleidingscursus is een uitgebreid voorbereidend programma voorafgaand aan de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie. Aanmelding voor de toelatingsprocedure voor de Vooropleiding staat open voor kandidaten van 16 tot 25 jaar die minimaal een havo- of mbo-4-diploma hebben behaald. Deelnemers volgen lessen tijdens drie tot vier verplichte dagdelen per week.  

Door middel van opdrachten voor de lessen Beeldende Kunst en Design, Tekenen en een Theorieproject maak je in 25 weken tijd veel werk. Je leert te reflecteren op het werk dat ontstaat naar aanleiding van de opdrachten. Schrijfopdrachten maken deel uit van het theorieprogramma. 

Er zijn twee beoordelingsmomenten in het jaar, één rond Kerst en één in april. Na de eindbeoordeling in april kunnen deelnemers bij voldoende positief resultaat worden toegelaten tot het Basisjaar, het eerste studiejaar van de vierjarige bacheloropleiding van de Gerrit Rietveld Academie.

Deelnemers aan de Vooropleidingscursus zijn maximaal 25 jaar oud. De lessen zijn in het Engels, omdat een groot deel van de deelnemers van buiten Nederland komt.