Het maken, onderzoeken en reflecteren zijn binnen het onderwijs op de academie onlosmakelijk met elkaar verbonden. De werkplaatsen stellen studenten in staat zelf te experimenteren met verschillende technieken en materialen en bieden de mogelijkheid om te leren werken met professionele apparatuur. De werkplaatsen vormen het hart van de academie. Hier vindt de ontwikkeling plaats van concept naar tastbaar resultaat.

De academie beschikt over een tiental werkplaatsen waar studenten van de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut gebruik van kunnen maken. Sommige werkplaatsen zijn voor algemeen gebruik, andere zijn afdelingsgebonden.