De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool met circa 850 studenten. De Rietveld Academie verzorgt de bacheloropleiding Art & Design waar de verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. De afstudeerrichtingen worden geleid door hoofddocenten die verantwoordelijk zijn voor het studieprogramma en de dagelijkse gang van zaken.

Daarnaast biedt de academie twee masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s. Deze worden verzorgd door het Sandberg Instituut.

Aan de academie zijn zo'n tweehonderd docenten verbonden. De docenten zijn allen werkzaam in een parttime dienstverband en zijn daarnaast zelfstandig kunstenaar of vormgever.

College van Bestuur

Maaike Lauwaert is voorzitter van het College van Bestuur.

De voorzitter werkt samen met het Managementteam dat bestaat uit drie directeuren: Miriam Bestebreurtje (directeur bacheloronderwijs / Rietveld Academie), Ruby Hoette (directeur masteronderwijs / Sandberg Instituut) en Judith Kroon (directeur Bedrijfsvoering).

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een compacte staforganisatie die bestaat uit een secretariaat, een tweetal beleidsmedewerkers en de afdelingen personeelszaken, financiële zaken, facilitaire zaken en studentenzaken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Judith van Kranendonk (aangetreden 2016), toezichthouder en bestuurder, voorzitter & lid Renumeratiecommissie

Martijn Groep (aangetreden 2023), zelfstandig adviseur, lid en voorzitter van de auditcommissie

Roosje Klap (aangetreden 2024), beeldend kunstenaar

Wayne Modest (aangetreden 2020), directeur van het Research Centre for Material Culture (RCMC) en bijzonder hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, lid Onderwijs- en Onderzoekcommissie

Steven ten Thije (aangetreden 2016), hoofd collecties Van Abbemuseum, lid Auditcommissie.

Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht mei 2024

De Raad van Toezicht handelt in overeenstemming met de branchecode Goed bestuur en toezicht in het hbo.

Je kunt hier het Instellingsplan 2020–2025 (pdf) vinden. 

Kwaliteitsafspraken

De Gerrit Rietveld Academie heeft in het Dossier Kwaliteitsafspraken 8 doelen geformuleerd met betrekking tot de inzet van de Studievoorschotmiddelen. Het Dossier kwam tot stand in samenwerking met de Medezeggenschapsraad. Begin 2020 is op verzoek van de NVAO een Aanvullend Dossier Kwaliteitsafspraken opgesteld, dat toelichting geeft op de 8 afspraken.