De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool met circa 850 studenten. De Rietveld Academie verzorgt de bacheloropleiding Art & Design waaronder de verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. De afstudeerrichtingen worden geleid door hoofddocenten die verantwoordelijk zijn voor het studieprogramma en de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast biedt de academie twee masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s. Deze worden verzorgd door het Sandberg Instituut. Aan de academie zijn zo'n tweehonderd docenten verbonden. De docenten zijn allen werkzaam in een parttime dienstverband en zijn daarnaast zelfstandig kunstenaar of vormgever.

College van Bestuur

De dagelijkse leiding van de academie is in handen van het College van Bestuur. In het College van Bestuur hebben momenteel zitting: Annelies van Eenennaam (voorzitter, portefeuillehouder bedrijfsvoering); Jurgen Bey (portefeuillehouder masteronderwijs / Sandberg Instituut) en Ben Zegers (portefeuillehouder bacheloronderwijs).

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een compacte staforganisatie die bestaat uit een secretariaat, een tweetal beleidsmedewerkers en de afdelingen personeelszaken, financiële zaken, facilitaire zaken en studentenzaken.

Raad van Toezicht

Judith van Kranendonk (aangetreden 2016), toezichthouder en bestuurder, voorzitter & lid Renumeratiecommissie

Eric Holterhues (aangetreden 2016), Directeur Oikecredit Nederland, lid Auditcommissie

Margit Lukacs (aangetreden 2016), beeldend kunstenaar

Wayne Modest (aangetreden 2020), directeur van het Research Centre for Material Culture (RCMC) en bijzonder hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Steven ten Thije (aangetreden 2016), curator Van Abbemuseum, lid Auditcommissie.

Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht januari 2021

Je kunt hier het Instellingsplan 2020–2025 (pdf) vinden. 

 

Hier vind je het Dossier Kwaliteitsafspraken (2019) van de Gerrit Rietveld Academie. Momenteel zitten wij in de fase van de planbeoordeling.