Op de afdeling Architectural Design staat ruimte in relatie tot mensen en de maatschappij centraal. Studenten leren met een ruimtelijke blik naar de wereld van vandaag en morgen kijken. Ze werken op het grensvlak van kunst en architectuur en worden gestimuleerd hun ideeën op een artistieke, experimentele en functionele manier te verbeelden. Aan de hand van theorie en in de ontwikkeling van eigen werk leren de studenten over ruimtelijk ontwerp in de breedste zin van het woord: gebouwen, interieur, stedenbouw, publieke ruimte, scenografie, meubels, tentoonstellingsontwerp en materiaalonderzoek. De docenten - ontwerpers en kunstenaars uit de praktijk - dagen de studenten hierbij uit te reflecteren op henzelf in relatie tot de buitenwereld.

Ruimte is positioneren: het lesprogramma is erop gericht om studenten te leren een standpunt in te nemen binnen artistieke, ruimtelijke en maatschappelijke onderwerpen. Ze leren ruimte te creëren die hun standpunten reflecteert, nieuwe perspectieven biedt, kritische vragen stelt en ruimte die tot dan toe nooit bestaan heeft. Er ligt sterke nadruk op theoretische vorming en reflectie binnen de opleiding; schrijven, discussiëren, onderzoeken en zichzelf en elkaar bevragen zijn belangrijke leeractiviteiten.

Ruimte spreekt: Binnen Architectural Design wordt ruimte als taal gebruikt. Met het creëren van ruimte vertelt een student een eigen verhaal en drukt een eigen artistieke visie uit. Om de eigen artistieke stem zo sterk mogelijk te ontwikkelen is de afdeling gericht op de individuele talenten, fascinaties, standpunten en ambities van de student. Door te leren reflecteren krijgt de student de bekwaamheid om tijdens de studie eigen accenten aan te brengen en individuele kwaliteiten te ontwikkelen.

Ruimte gaat over verbeelding: de afdeling gaat uit van de kracht van verbeelding. Middels experiment - waarin de regels van de echte wereld niet hoeven te gelden – leert de student om vanuit de eigen fascinaties te werken en daar inhoud en diepgang aan te geven. Lessen over vaardigheden, technieken en materialen helpen de student om vorm te geven aan de eigen verbeelding.

Het doel is om studenten op te leiden tot zelfstandige ontwerpers op het grensvlak van architectuur & kunst met een eigen standpunt en positie ten opzichte van de maatschappij en het vakgebied. Met de opgedane kennis en kunde kunnen zij na de studie een zelfstandige praktijk starten of gericht doorstuderen aan een masteropleiding.