De textielafdeling van de Gerrit Rietveld Academie heet TXT. De afkorting staat voor textiel maar ook voor tekst. Beide woorden stammen van het Latijnse woord voor weven, tessere. Binnen de afdeling wordt de relatie tussen materialiteit en het geschreven woord aandachtig onderzocht vanuit verschillende perspectieven. Dat maakt TXT een afdeling van maken en denken, hand en hoofd.  

In de weefwerkplaats en de textielwerkplaats leren studenten diverse technieken om textiel te maken en te bewerken. Tijdens hun studie vertalen studenten deze technieken naar verschillende domeinen in hun werk en onderzoek. Theorie, filosofie, lezen en (creatief) schrijven spelen een belangrijke rol om de historische, esthetische, sociale, politieke en materiële waarde van textiel in kaart te brengen. 

Studenten werken zowel aan individuele projecten als aan gedeelde onderzoeksvragen. Hun experimenten kunnen resulteren in nieuwe materialen, autonoom werk of geëngageerde statements in de vorm van een essay, lezing, publicatie, performance of interventie in de openbare ruimte.