Rietveld Review(ed) is onderdeel van het randprogramma van de Eindexamententoonstelling van de Gerrit Rietveld Academie.

Rietveld Review(ed) 2023

Een interessante toevoeging aan het randprogramma van de Eindexamententoonstelling is de derde editie van Rietveld Review(ed). De academie nodigt externe experts uit de kunst- en designwereld uit om de tentoonstelling te bezoeken en erop te reflecteren. Wat zijn opvallende tendensen, werkwijzen en thema’s dit afstudeerjaar? Het reflectierapport, dat vanaf zaterdag 8 juli verkrijgbaar bij de ingang van de tentoonstelling en online is te raadplegen, biedt bezoekers verdieping bij hun tentoonstellingsbezoek.

Dit jaar bestaat de commissie voor Rietveld Review(ed) uit:

Audrey Large - onderzoekt digitale cinema en beeldtheorie en gebruikt haar bevindingen om materiële objecten te ontwerpen.

Federico Martelli - is een ruimtelijk ontwerper gespecialiseerd in museografie en tentoonstellingsontwerp.

Ghita Skali - is een kunstenaar die vreemd nieuws, geruchten en propaganda gebruikt om institutionele machtsstructuren te ontwrichten. 

Megan Hoetger - is performance- en mediahistoricus en curator. 

Er is een aparte commissie voor de scripties

- Brenda Tempelaar

- Sébastien Tien

- Paula Albuquerque (Chair)

Radio show

Op zaterdag 8 juli om 15.00 uur verzorgt online radiostation Jajajaneenee in het Auditorium een publieke radioshow gewijd aan Rietveld Review(ed). Deels aansluitend op observaties in het reflectieverslag maar ook andere gerelateerde onderwerpen komen aan bod.

Videoportretten

De Rietveld Academie presenteert elk jaar ook videoportretten van de Rietveld Review(ed) kunstenaars en hun projecten. Met deze portretten belicht en viert de academie kunstprojecten van de volgende generatie kunstenaars. Elk videoportret werd in nauwe samenwerking met de kunstenaar gemaakt om inzicht te geven in hun manier van denken en werken. Bekijk alle videoportretten van Rietveld Review(ed) 2023 hier.

Reflectieverslag

Het reflectieverslag kun je hier downloaden (pdf)

Vorige editie: 2022

Als onderdeel van het randprogramma van de Eindexamententoonstelling 2022 organiseert de academie een tweede editie van Rietveld Review(ed). Een onafhankelijke, externe commissie wordt gevraagd om te reflecteren op de Eindexamententoonstelling als geheel, en om binnen de tentoonstelling hedendaagse tendensen en thema’s te signaleren. Deze beschouwingen en observaties zijn vervolgens samengebundeld in een reflectierapport dat online beschikbaar is.

Download hier het reflectieverslag 2022 (Engelstalig, pdf)

Of bezoek de pagina van Rietveld Review(ed) 2022 voor meer informatie, de videoportretten en de radiouitzending van Ja ja ja Nee nee nee.

Vorige editie: 2020

In het kader van SELECTED 2020 werd de eerste reeks videoportretten gelanceerd. Je kunt de videoportretten van 2020 hier bekijken.

Rietveld Review(ed) is geïnitieerd om de reflectieve kwaliteiten van de Gerrit Rietveld Academie Awards (GRA Awards) voort te zetten. De GRA Awards die elk jaar aan opmerkelijke afgestudeerden werden uitgereikt, zijn vanaf 2021 stopgezet. Meer informatie en eerdere winnaars van de GRA Awards vind je hier.