Rietveld Review(ed) is onderdeel van het randprogramma van de Eindexamententoonstelling van de Gerrit Rietveld Academie.

Een onafhankelijke, externe commissie wordt gevraagd om te reflecteren op de Eindexamententoonstelling als geheel en om actuele tendensen en thema's binnen de tentoonstelling in kaart te brengen. De commissie wordt ook gevraagd om enkele afstudeerprojecten te selecteren die deze observaties ondersteunen.

De reflecties en observaties worden door de Rietveld Academie verwerkt in een verslag dat gedeeld wordt met de gemeenschap binnen de academie en met de buitenwereld.

Rietveld Review(ed) is geïnitieerd om de reflectieve kwaliteiten van de Gerrit Rietveld Academie Awards (GRA Awards) voort te zetten. De GRA Awards die elk jaar aan opmerkelijke afgestudeerden werden uitgereikt, zijn vanaf 2021 stopgezet. Meer informatie en eerdere winnaars van de GRA Awards vind je hier.