De Gerrit Rietveld Academie zoekt voor het Lectoraat Art & Public Space/The City een:

Lector voor 24 uur per week (0,6 fte) (m/v/x)

Het Lectoraat Art & Public Space (LAPS) speelt sinds jaren een centrale rol als onderzoekseenheid en kenniscentrum dat een erkende bijdrage levert aan het ontwikkelen, ontsluiten en presenteren van kennis over kunst en publieke ruimte. Met de aanstelling van een nieuwe lector wil de academie voortgaan op wat bereikt is met LAPS én een nieuwe richting in slaan. Het onderzoeksgebied van het lectoraat wordt uitgebreid tot 'The City’, en zal zich richten op het publiek domein als sleutelelement in het functioneren van veranderende stedelijke omgevingen, in het bijzonder in Amsterdam.

Lees meer

De Gerrit Rietveld Academie zoekt voor de medezeggenschapsraad (MR) een:

Secretaris MR voor 8 uur per week (0,2 fte) 

De MR is het medezeggenschapsorgaan van de Gerrit Rietveld Academie. De inspraak van personeel en studenten met betrekking tot het beleid en onderwijs aan de Gerrit Rietveld Academie vindt plaats via de MR. De algemene taak van de secretaris MR is het optimaal ondersteunen van de MR. 

Lees verder