De Gerrit Rietveld Academie zoekt een:

 

Voorzitter College van Bestuur (32-40 uur per week)

De voorzitter is primair verantwoordelijk voor de bestuurlijke kerntaken en het verwezenlijken van de acht prioriteiten uit het Instellingsplan 2020-2025. De bestuurlijke kerntaken beslaan in brede zin de besturing van de academie, zoals verder uitgewerkt in de functiebeschrijving. In het Instellingsplan zijn prioriteiten vastgelegd waar binnen de academie aan wordt gewerkt. De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de acht prioriteiten, deze zijn: diversiteit en inclusiviteit, visie en positionering, ecologie en duurzaamheid, besluitvormingsprocessen, ontwikkeling onderzoek, versterking onderwijs, ondersteuning studenten en personeelsbeleid. Lees de volledige vacature. Sluitingsdatum vacature: 23 januari 2022.

 

Archivaris/Informatiespecialist  (24 uur per week)

De archieven van de academie en haar voorlopers bestrijken een periode van 125 jaar en worden regelmatig geraadpleegd voor onder andere projecten van studenten, onderzoeken en publicaties. Als archivaris draag je er zorg voor dat de archiefbescheiden in bruikbare, vindbare en betrouwbare vorm beschikbaar zijn en gedeeld kunnen worden. Naast onderhoud van het bestaande archief, zullen in de komende periode diverse nog op de academie aanwezige archieven moeten worden uitgezocht, bewerkt, ontsloten en overgebracht naar het RKD. Lees de volledige vacature. Sluitingsdatum vacature: 12 januari 2022.