Projectcoördinator externe samenwerkingen (m/v) voor 24 uur p/w

Deze functie is gepositioneerd binnen de afdeling Public Rietveld. De afdeling Public Rietveld (verder PR) zet zich zo breed mogelijk in voor de interactie tussen de Gerrit Rietveld Academie en de buitenwereld en binnen de Gerrit Rietveld Academie. Hierbij heeft PR zowel een initiërende als een faciliterende rol. Ook communiceert en begeleidt PR activiteiten door en voor studenten en docenten. PR is een zelfsturend team waarin de nieuwe collega zorg zal gaan dragen voor het onderdeel externe samenwerkingen, dat opereert onder de naam Buro Rietveld.

Werkzaamheden

Als projectcoördinator externe samenwerkingen bij Buro Rietveld ontwikkel je een programma dat voortborduurt op het bachelor onderwijsaanbod van de Gerrit Rietveld Academie. Gebruikmakend van wisselende platforms en voor uiteenlopende groepen publiek draag je als aanjager en verbinder bij aan meer uitwisseling tussen de verschillende afdelingen en de wereld buiten de academie. Affiniteit met actuele thema’s in de beeldende kunst en in de kunstkritiek is een vereiste. Een goed netwerk in het culturele veld heeft de voorkeur.

Je bent zowel zelfstandig en inventief als een teamspeler, aangezien je binnen Public Rietveld opereert. Een vindingrijk karakter is van groot belang, evenals het vermogen te enthousiasmeren en overtuigen. Door je vele contacten en samenwerkingen met externe partijen ben je ook ambassadeur van de Rietveld.

Voor de volledige vacature klik hier.

Personeels-salarisadviseur voor 24-32 uur per week

Bij de afdeling Personeelszaken werken (op parttime basis) een hoofd en twee personeels-salarisadviseurs waarbij de afdeling bachelor onderwijs vanuit een directe lijn wordt ondersteund door een personeelsadviseur. 

De werkzaamheden

• Leidinggevenden adviseren over de arbeidsrechtelijke mogelijkheden bij het aanstellen c.q. inhuren van nieuwe medewerkers;

• Het verzamelen, invoeren en controleren van diverse personeels- en salarismutaties;

• Het maken van contracten en addenda, het afwikkelen van correspondentie en het verzorgen en verwerken van aanvragen in het kader van de rechtspositieregeling voor personeelsleden;

• Administratief ondersteunen bij werving- en selectieprocessen;

• Het up-to-date houden en archiveren van personeelsdossiers;

• Het in overleg met het hoofd Personeelszaken up-to-date houden van de

personeelsinformatie op intranet en voor zover we die nog gaan

gebruiken: diverse formulieren;

• Het in voorkomende gevallen verstrekken van personeels- managementinformatie;

• Het in gang zetten, uitvoeren en begeleiden van procedures en specifieke regelgeving bij (langdurig) ziekteverlof en het adviseren bij re-integratie of herplaatsing;

• Het verstrekken van werkgeversverklaringen ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties en banken;

• Het informeren van medewerkers en leidinggevenden over bestaande en/of komende regelgeving en adviseren over tegemoetkomingen en faciliteiten.

Voor de volledige vacature klik hier