Het Basisjaar is het eerste jaar van de vierjarige bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving. Op de Gerrit Rietveld Academie doorlopen alle studenten het Basisjaar voor ze aan een specialisatie beginnen. Het Basisjaar is een algemeen vormend jaar. Het biedt een breed en samenhangend programma waarvan alle onderdelen verplicht zijn. Het programma is gericht op een intensieve kennismaking met tal van opvattingen, begrippen en werkmethoden, met als doel deze te verbinden aan eigen interesses en mogelijkheden. 

Een gezamenlijk eerste jaar leidt tot inzicht in de diversiteit aan talenten en mogelijkheden die aanwezig zijn, het loopt zo vooruit op academie-brede uitwisseling en samenwerking in de hogere jaren. In het Basisjaar wordt een fundament gelegd voor onafhankelijk en zelfstandig werken. Het aanvangsniveau en het tempo liggen hoog, hard werken is nodig. Tegelijkertijd is het Basisjaar een bijzonder en prikkelend jaar dat past bij aankomende kunstenaars en ontwerpers met een avontuurlijke, ontvankelijke en nieuwsgierige houding. Een kritische blik en de bereidheid om samen te werken zijn voorwaarden om optimaal deel te kunnen nemen aan het programma.