De bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de Gerrit Rietveld Academie is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit betekent dat studenten een erkend bachelordiploma krijgen aan het eind van de opleiding, ze studiefinanciering kunnen aanvragen en dat hun studie grotendeels door de overheid wordt bekostigd. 

Elke zes jaar vindt er een heraccreditatie plaats om te onderzoeken of de opleiding nog steeds aan de kwaliteitseisen voldoet. Een onafhankelijk panel, bestaande uit leden die kennis hebben van het werkveld en het onderwijs, bezoekt daarvoor de academie. Zij spreken met verschillende  geledingen binnen de opleiding over onder andere het doel van de opleiding, de vormgeving van het onderwijs, de docenten, de faciliteiten, het kwaliteitsbeleid, toetsen en beoordelen en gerealiseerde leerresultaten. Voordat zij op bezoek komen leest het panel de door de opleiding geschreven zelfevaluatie. Het panel onderzoekt daarnaast of het bijzonder kenmerk Kleinschalig Intensief Onderwijs voor verlening in aanmerking komt. 

Op basis van het positieve panelrapport heeft de NVAO op 15 juni 2020 besloten tot  heraccreditatie van de opleiding en verlenging van het bijzondere kenmerk Kleinschalig Intensief Onderwijs. 

Het besluit is hier te vinden: https://www.nvao.net/nl/besluiten/gerrit-rietveld-academie/b-beeldende-kunst-en-vormgeving

Ontwikkelgesprek

Binnen een jaar na het besluit van de NVAO dient de opleiding met (een afvaardiging van) het panel een zogenaamd ontwikkelgesprek te voeren. In verband met de coronapandemie heeft dit gesprek iets later plaatsgevonden, namelijk op 2 november 2021. Tijdens dit ontwikkelgesprek kijkt de opleiding vooruit; de vragen die ze voorleggen, hebben te maken met de toekomst van de opleiding. De Rietveld Academie heeft gekozen in gesprek te gaan over een overweging in het panelrapport betreffende engaged autonomy. Het verslag van dit gesprek vind je hier.