De Modeafdeling onderscheidt zichzelf door haar vrije en experimentele benadering van mode. Studenten ontdekken de diepte en reikwijdte van mode als ontwerppraktijk en visuele cultuur: hoe het zich verhoudt tot het lichaam en de persona, wat het bemiddelt en communiceert, en hoe het zich manifesteert. Docenten van verschillende vakken - design, visualisatie, theorie en techniek - werken nauw samen in het aanmoedigen van iedere afzonderlijk student om zijn of haar unieke persoonlijke motieven, artistieke handschrift en methoden te ontdekken en te ontwikkelen. 

Ontwerpen is de basis van het curriculum, te beginnen met het werken binnen herkenbare contexten opdat studenten vertrouwd raken met de taal van mode en zowel conceptuele als technische vaardigheden opdoen. Naarmate studenten vorderen zullen zij steeds zelfstandiger opdrachten invullen door individuele accenten te leggen en persoonlijke doelen te formuleren.

Modestudenten hebben toegang tot goed geoutilleerde en bemande werkplaatsen en het curriculum biedt intensief onderzoek, een stage van 3 à 4 maanden en het schrijven van een scriptie. Tegen het eind van ieder schooljaar werken alle modestudenten samen aan The Fashion Show, een happening van hoog aanzien waarbij zij een selectie van hun werk presenteren ter inleiding van de eindexamencollecties.