De afdeling Beeldende Kunst leidt studenten op tot professionele beeldend kunstenaars. Zij beschikken over de vaardigheden om deel te worden van de kunstwereld en om eventueel een master- of een postacademische opleiding te volgen in binnen- of buitenland. Op onze afdeling worden studenten onderdeel van een dialoog over de mogelijkheden van de beeldende kunst als creatieve discipline en als theoretisch onderzoeksveld.

Wij dagen studenten uit om de dingen niet te beschouwen 'zoals ze zijn' maar het bestaan van materialen, objecten en ideeën binnen zich steeds veranderende complexe contexten te zien. Studenten leren kritisch te denken door middel van het maakproces. Ze verwerven de vaardigheden om een creatief proces dusdanig vorm te geven en uit te voeren dat de parameters rond theorie, praktijk en de publieke sfeer kunnen worden verschoven.

Ons programma is 'studio-based'. Studenten hebben wekelijks een-op-een gesprekken met docenten, groepslessen en theorielessen. Excursies en tentoonstellingsbezoeken maken deel uit van het programma, evenals het volgen van workshops van gastdocenten waar ook samenwerkingsprojecten en groepspresentaties bij horen. Ook het tentoonstellingsmaken komt aan bod, waarbij studenten in aanraking komen met de vraagstukken die aan bod komen tijdens presentaties en exposities.