Over Rietveld Uncut

Rietveld Uncut is sinds 2009 een van de drie jaarlijkse presentatiemomenten van de Gerrit Rietveld Academie. Binnen Rietveld Uncut spelen ontstaansprocessen van de werken een rol, evenals het contact met publiek buiten de academie en de relatie tot de jaarlijks wisselende onderwerpen van Studium Generale Rietveld Academie. Afdelingen en individuele studenten ontwikkelen projecten in relatie tot de theoretische kaders van Studium Generale. Sinds 2014 leidt deze samenwerking tot een gelijktijdige conferentieweek en tentoonstelling waarin maken en denken samenkomen.

Rietveld Uncut is een initiatief van curatoren Tarja Szaraniec en Tomas Adolfs.

Refuge

22-25 March 2023

Rietveld Uncut is de jaarlijkse tentoonstelling van de Gerrit Rietveld Academie in het Stedelijk Museum Amsterdam. Studenten hebben in projecten ontwikkeld in relatie tot het theoretisch kader van het Studium Generale van de Rietveld Academie.

De Gerrit Rietveld Academie presenteert in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam: Refuge – fleeing, flowing, leaking. Dit is een grootschalig, meerdaags event in het museumgebouw en een feestelijke vrijdagavond. Van 22 tot en met 25 maart 2023 staan vragen over toevluchten en schuilplaatsen centraal.

De jaarlijks terugkerende samenwerking tussen het Stedelijk Museum en de Gerrit Rietveld Academie bestaat uit twee onderdelen: een conferentie, en een tentoonstelling met performanceprogramma.

Studium Generale Rietveld Academie is een uitgebreid theoretisch programma van de Rietveld Academie. In het Stedelijk museum vindt een vierdaagse conferentie plaats waarbij verschillende curatoren een dag vullen met uiteenlopende artistieke perspectieven op het thema Refuge – fleeing, flowing, leaking

Naar aanleiding van het thema van Studium Generale maken studenten nieuw werk voor de tentoonstelling Rietveld Uncut. In deze studentenprojecten en de uitkomsten van workshops door Rainbow Soulclub, Yara Saïd en Elisa van Joolen komen het denken en maken over dit thema samen. De tentoonstelling wordt op Friday Night 24 maart geactiveerd met een speciaal programma van performances en interventies.

 

Thema: Refuge

In het academisch jaar 2022-2023 staat het thema 'Refuge' centraal, toevlucht. Menselijke en niet-menselijke dieren zoeken een toevluchtsoord vanwege oorlog, terreur, honger, uitbuiting, klimaatverandering, of vanwege structurele vormen van dagelijkse onderdrukking en uitsluiting. Je kunt een schuilplaats vinden in een kamp, schuilkelder, ‘safe space’, in een lichaam, staat van zijn, gemoedstoestand. Of je vlucht in een (zelfgekozen) familie, gemeenschap, beweging, of collectief.

Deze editie van Studium Generale en Rietveld Uncut beschouwt het fenomeen van toevlucht niet alleen als een concrete en fysieke constructie in een gewelddadige of giftige realiteit, maar ook als een potentiële affectieve ruimte of een zorgzaam lichaam. Er wordt bekeken hoe beperkende systemen (ideologieën, staten, instellingen, academies, machines...) onvoorspelbaar stromen en lekken, van waaruit vluchtlijnen kunnen ontstaan.

 

Deelnemers tentoonstelling

Voor Rietveld Uncut werkten Rietveldstudenten en -afdelingen projecten uit onder leiding van de vaste curatoren Tomas Adolfs en Tarja Szaraniec. Naast de afdelingen Fotografie en VAV - moving image, nemen de volgende studenten individueel mee: Antonia Valentina & Jordi de Vetten, Carl-Johan Paulsen, Chenpan Qi, Clara Inés Arámburo Torres, Danute Liva, Enzy Jhang, Fanja Bouts, Fara Verhoeven, Greta Ona Galiauskaite, Ida Cecilie Meldgaard Fisker, Islam Abdelkader, Jill van Grinsven, Karolina Hyun Wilting, Katarina Holzmann Ekholm & Esther Rzewnicki, Kateryna Lymar, Lucie Dudova, Lujza Kramarova, Maïa Taïeb, Maja Wachowska with: Stella Kummer, Cameron Howie, Karl Götter & Anna Fleuri, Paulina Koeleman, Pieke Pleijers, Sofie Santos, Sojourna Anna Jon-Paul, Sujin Lee, Yana Khazanovich. En workshops door Rainbow Soulclub, Yara Saïd en Elisa van Joolen

Meer informatie over deze en eerdere edities van Rietveld Uncut zijn hier te vinden:
rietvelduncut.rietveldacademie.nl