Rietveld Uncut is een jaarlijkse academiebrede presentatie van de Gerrit Rietveld Academie. Binnen de Rietveld is het ontstaansproces, van concept tot uiteindelijk werk, door de gehele studie een belangrijk element. Dit proces blijft vaak onzichtbaar voor de buitenwereld; Rietveld Uncut werpt een blik op dit unieke experimentele onderdeel van de academie en presenteert dit aan een publiek. Afdelingen en individuele studenten leveren bijdrages aan Rietveld Uncut met projecten en werken die zich ontwikkelen rond eenzelfde inhoud.