Rietveld Uncut werkt samen met het programma van Studium Generale, ‘Hold Me Now - Feel and Touch in an Unreal World' in Stedelijk Museum Amsterdam (21 - 24 maart 2018).

Rietveld Uncut is een jaarlijkse academie brede presentatie van de Gerrit Rietveld Academie. Binnen de Rietveld is het ontstaansproces, van concept tot uiteindelijk werk, door de gehele studie een belangrijk element. Rietveld Uncut werpt een blik op dit onderdeel van de studie door middel van een presentatie buiten de muren van de academie. Vanaf 2009 heeft Rietveld Uncut tot presentaties geleid waarbij het experiment, contact met het publiek buiten de academie en inhoudelijke relatie tot het onderwerp altijd van belang is geweest. Sinds 2009 zijn Tarja Szaraniec en Tomas Adolfs de curatoren van Rietveld Uncut.

Sinds 2014 werkt Rietveld Uncut samen met Studium Generale; afdelingen en individuele studenten ontwikkelen projecten in relatie tot de theoretische kaders van Studium Generale. De samenwerking van programma’s leidt tot een gelijktijdige conferentieweek en tentoonstelling, waarbij het maken en denken samen komen.