De Gerrit Rietveld Academie is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Amsterdam. Hier komt artistieke expertise vanuit vele uiteenlopende invalshoeken samen.

De academie vormt de thuisbasis voor een hechte gemeenschap van studenten en docenten, afkomstig van over de hele wereld. Studenten en docenten creëren een leeromgeving waar maken en denken samenkomen en onverwachte, vernieuwende ideeën ontstaan.

Ruim de helft van de studenten komt van buiten Nederland. We zien deze samenkomst van verschillende culturen in onze academie als een kracht; studenten en docenten worden uitgedaagd om zich vanuit verschillende perspectieven en geschiedenissen tot elkaar te verhouden en om een constructieve uitwisseling aan te gaan over het werkproces. De voertaal op de academie is Engels.

Er wordt verwacht dat studenten een initiatiefrijke houding hebben, in staat zijn tot zelfreflectie en de behoefte voelen tot het uitwisselen van ideeën met anderen. We kiezen voor onderzoek, experiment en kritische bevraging. Daarbij hechten we grote waarde aan een geëngageerde, open houding ten opzichte van de ander en de maatschappij. 

Wil je toelating doen voor de Bachelor? Klik hier voor meer informatie.

Voortrajecten

Denk je erover om naar de Gerrit Rietveld Academie te gaan, maar zou je eerst graag willen meemaken hoe het hier is? Of wil je werken aan je vaardigheden en je portfolio uitbreiden? De academie biedt drie voortrajecten - een workshopserie en twee cursussen - om je te oriënteren of voor te bereiden op de bacheloropleiding.

Workshopserie Rietveld op Proef

Oriëntatiecursus

Vooropleidingscursus

Voltijd bacheloropleiding

De Rietveld Academie biedt een vierjarige hbo-bacheloropleiding aan die begint met een algemeen vormend jaar (Basisjaar) waarna je gefundeerd kunt kiezen uit twaalf afstudeerrichtingen, de vakafdelingen. 

Lees meer over het Basisjaar en vakafdelingen

Deeltijd bacheloropleiding

De Rietveld Academie ook een vijfjarige deeltijdbacheloropleiding aan: DOGtime. De propedeusefase van de deeltijdopleiding duurt twee jaar, waarna drie jaren van verdieping volgen. DOGtime-studenten hebben drie avonden per week les.

Lees meer over DOGtime

Werkplaatsen

De Gerrit Rietveld Academie beschikt over 23 werkplaatsen die het hart van de academie vormen. Dit is inclusief de bibliotheek als ‘werkplaats voor de geest’. De werkplaatsen stellen studenten in staat zelf te experimenteren met verschillende technieken en materialen en bieden de mogelijkheid om te leren werken met professionele apparatuur.

Lees hier meer over de werkplaatsen

Eindexamenexpositie

De studie wordt afgesloten met een eindpresentatie tijdens onze jaarlijkse publieke eindexamenexpositie. Studenten die afstuderen, mogen de titel Bachelor of Arts in Art and Design (BA) voeren.

Lees hier meer over de Graduation Show

Wil je je vast wat meer oriënteren op studeren aan de Rietveld Academie? Bekijk hier de brochure.