De afdeling ‘Jewellery – Linking Bodies’ benadert het sieradenvakgebied als zelfstandige kunstvorm op het snijvlak van vormgeving en beeldende kunst. Het gerelateerde onderzoeksveld biedt specifieke visuele en conceptuele mogelijkheden. 

In de afdeling breiden we het begrip sieraden uit en benadrukken we de fundamentele rol die het sieraad speelt in relaties tussen lichamen. De focus ligt op de ‘tussenruimtes’. Meer specifiek onderzoeken we hoe lichamen met elkaar zijn verbonden en welke relatie ze met hun omgeving aangaan. 

Studenten worden uitgedaagd om rond de traditionele definitie van ‘sieraadontwerp’ te werken en de grenzen van deze definitie te verleggen. Ze onderzoeken hoe ze multidisciplinaire en multi-species conversaties en relaties kunnen activeren door zintuiglijke ervaringen zoals aanraken, voelen en ruiken vorm te geven in lichaamgerelateerde objecten.

Studenten maken kennis met disciplines en vaardigheden die, op het eerste gezicht, ver afstaan van de klassieke edelsmeedkunst. Hieruit halen ze inspiratie die leidt tot nieuwe inhoud, materialen, gereedschappen, technieken en processen. Studenten doen onderzoek naar en experimenteren met de reikwijdte en de mogelijkheden van het sieraad als medium.  

Sieraadontwerp wordt verkend als vakgebied, maar ook als houding. De afdeling neemt in dit onderzoekende proces het standpunt in dat een ‘sieraadhouding’ niet per se hoeft te resulteren in het ontwerpen van sieraden. Door dit standpunt te begrijpen en in te zetten, ontwikkelen de studenten de nodige competenties en een eigen visuele beeldtaal binnen deze discipline. Een dergelijke open houding versterkt de artistieke identiteit van de student en creëert ruimte voor nieuwe activiteiten, zowel binnen als buiten de context van het sieradenvakgebied.