The Confidants

De Student Support Group is initiatiefnemer van The Confidant: A Listening Ear. De meeste confidants zijn alums van de Rietveld Academie of het Sandberg Instituut en bij allen staat zorg voor het welzijn van studenten voorop. De Confidants benaderen studenten actief om een luisterend oor te bieden. Zij spreken af met studenten om na te gaan hoe het met ze gaat en ze verwijzen studenten indien nodig door naar de juiste hulpverleners op school (decaan, psycholoog, studentenzaken, etc.), of elders. Het is een initiatief ter ondersteuning van studenten, onafhankelijk, en tussen de onderwijsafdelingen en de studentendecaan in.

Contact: confidant@rietveldacademie.nl

Studenten kunnen er meer over lezen op het intranet

Non-EU Community

De Non-EU Community heeft als doel: het ondersteuningssysteem dat zowel in de Rietveld Academie als in het Sandberg Instituut beschikbaar is te verbeteren.

Dit initiatief richt zich op:

1. Contact met studenten vóór aankomst in Nederland

2. Het versterken van de gemeenschap tijdens de studie:

- Bijeenkomsten "Samen in bureaucratieën": Gedurende het jaar hebben we verschillende bijeenkomsten die gaan over bureaucratische processen waar studenten doorheen moeten. We nodigen een expert uit om te helpen, en na afloop zullen we samen eten en drinken.

- Het opzetten van een platform waar alle reeds beschikbare informatie wordt gecentraliseerd en gaandeweg wordt bijgewerkt, met input van studenten. Dit wordt een open source platform.

- Eén op één bijeenkomsten: Francisca zal elke dinsdag en donderdag beschikbaar zijn voor vergaderingen of gesprekken met studenten. Als je vragen of opmerkingen hebt, of gewoon behoefte aan een gesprek, stuur dan een e-mail naar noneusupport@rietveldacademie.nl of noneusupport@sandberg.nl. 

3. Nadenken over en voorbereiden van het leven na het afstuderen: Uitnodigen van fondsen, advocaten en andere gasten om de eventuele visumaanvraag voor verblijf in Nederland te helpen voorbereiden.

Contact: Francisca Khamis Giacoman - noneusupport@rietveldacademie.nl / noneusupport@sandberg.nl

Er zijn veel studentenverenigingen in de academie. Deze groepen zijn momenteel actief:

Black Student Union

De Black Student Union (USB) is gericht op het ondersteunen van een netwerk van Zwarte studenten, alums en partners van de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut.

Contact: Nagare Willemsen / blackstudentunion.usb@gmail.com

Asian Union

De Asian Union wil iedereen omarmen die het gevoel heeft onder de parapluterm "Aziatisch" te vallen, op basis van oppervlakkige aspecten als uiterlijk of achtergrond.

De Asian Union streeft ernaar een veilige ruimte te creëren voor de "Aziaten" van wie de behoeften, interesses en ervaringen worden verwaarloosd en/of gemanipuleerd binnen de eurocentrische beperkingen van de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut. 

We laten ons niet wegzetten als "gevoelig", maar eisen gevoeligheid van anderen.

Contact: Juni Mun / augrasi.ve@gmail.com

Near East Union

De Near East Union (NEU) bestaat uit mensen uit het Midden-Oosten of mensen met wortels in het Midden-Oosten die het kompas willen herijken en begrijpen: midden van wat en wiens oosten? NEU wil binnen het Sandberg Instituut en de Gerrit Rietveld Academie een discussie op gang brengen over de situatie van niet-Europeanen. NEU wil haar leden samenbrengen om hun ervaringen in hun nieuwe leven te delen, en gemeenschappelijke strategieën te vinden voor een gemeenschappelijke strijd. NEU verwelkomt iedereen die iets te zeggen heeft over het 'Midden-Oosters zijn' binnen de kaders van de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut.

Contact: Emirhan Akin / neareastunion@gmail.com

Latin American Caribbean Union

De Latin American Caribbean Union (LCU) is een initiatief binnen de Rietveld Academie en het Sandberg Instituut met als doel de ruimte die wij binnen de school innemen opnieuw op te bouwen door onze gemengde gemeenschap van studenten te ondersteunen met een meer inclusieve en diverse aanpak.

Contact: latincaribbeangroup@gmail.com