De Rietveld Academie keurt elke vorm van (seksuele) intimidatie en geweld af. Iedereen op de academie moet in een goede sfeer kunnen werken en studeren. Veiligheid is hiervoor een essentiële voorwaarde.  

Een veilige leeromgeving betekent dat studenten, alumni, medewerkers en oud-medewerkers altijd bij ons terecht kunnen met vragen, meldingen en klachten over ongewenste situaties. 

Gedragscode

Om sociaal veilige werk- en leeromgevingen te creëren, heeft de Rietveld Academie een gedragscode (code of conduct) die van toepassing is op alle medewerkers en studenten. Lees hier meer over de gedragscode.

Voor studenten

Sociale veiligheid voor studenten

Heb je te maken met ongewenst gedrag?

1. Studenten kunnen terecht bij de Confidants. De confidants zijn alums van de Rietveld Academie of het Sandberg Instituut en bieden een luisterend oor. De Confidants bieden algemene ondersteuning en begeleiding met betrekking tot interne en externe professionals, procedures en voorschriften, alsmede klachtenprocedures. Klik hier voor meer informatie.

2. Studenten (en medewerkers) kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen

Matthijs Hattink (interne vertrouwenspersoon); matthijs.hattink@rietveldacademie.nl

Nur Ozgenalp (interne vertrouwenspersoon); nur.ozgenalp@rietveldacademie.nl

Heleen van Bruggen (externe vertrouwenspersoon); heleen.vanbruggen@humanresolutions.nl

Sanne Baalhuis - Timmermans; sanne.baalhuis@sbt-legal.nl ; +316 51219511

Studenten kunnen de vertrouwenspersonen benaderen als ze zich zorgen maken over ongewenst gedrag van docenten, studenten of medewerkers. Dit betekent gedrag dat je als ongepast, ongewenst, kwetsend of bedreigend ervaart. Zoals pesten, intimidatie, roddel, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, maar ook andere vormen van misbruik, zoals corruptie of fraude.

De uitgangspunten van de vertrouwenspersonen zijn:

- Elk gesprek is vertrouwelijk.

- We zoeken samen naar oplossingen, maar jij beslist en zet de volgende stap.

Lees meer op het intranet

3. Studenten en medewerkers kunnen ook contact opnemen met Unsettling. Unsettling Rietveld Sandberg werkt aan een beleid voor inclusie en diversiteit in de academie. Elke donderdag is de Unsettling Bar open voor persoonlijke gesprekken; op donderdag van 10:00 tot 17:00 uur op de eerste verdieping van het FedLevgebouw. Voor nieuwsbrieven, vragen en updates, mail naar: unsettling@rietveldacademie.nl.

 

Wil je een klacht indienen?

> Wie een officiële klacht wil indienen, kan hier de klachtenprocedure voor ongewenst gedrag vinden. De ingediende klacht komt terecht bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

> Er is een formulier op het intranet geplaatst waar mensen een melding kunnen indienen over ongewenst gedrag ('report undesirable behaviour'). Een melding wordt gezien als signaal en in behandeling genomen door de vertrouwenspersonen. Het is ook mogelijk om anoniem een melding in te dienen.

> Mochten de aanwezige personen, processen en protocollen niet voldoende zijn om je te helpen, dan kun je je wenden tot het onafhankelijke platform mores.online.

 

Wil je weten wat er nog meer wordt ondernomen op het gebied van Sociale Veiligheid (waaronder inclusie en diversiteit)?

> Download hier het 'Unsettling action framework', een document samengesteld door het bestuur, studenten en medewerkers onder begeleiding van het team van Unsettling. Bekijk hier de website van van Unsettling: unsettling-rietveldsandberg.net.

> De Rietveld Academie heeft diverse reglementen waaronder de Integriteitscode Rietveld Academie. Hierin staat dat medewerkers en de (leden van) organen van de Rietveld Academie aanspreekbaar zijn op (de integriteit van) hun eigen gedrag.  Indien zij geconfronteerd worden met een inbreuk op de integriteit, zullen zij zich eerst tot de betrokkenen richten of - indien van toepassing - gebruikmaken van het Klokkenluiderreglement van de Gerrit Rietveld Academie. Het reglement is te vinden op de website en het intranet van de Rietveld Academie. 

> Daarnaast wordt in de academie actief aandacht besteed aan wenselijk gedrag en het in beeld brengen en voorkomen van ongewenst gedrag. Ook wordt er in tevredenheidsonderzoeken voor studenten en medewerkers expliciet gevraagd naar ervaringen met ongewenst gedrag en de opvolging daarvan.

 

 

Voor medewerkers

Sociale veiligheid voor medewerkers

Heb je te maken met ongewenst gedrag?

1. Medewerkers (en studenten) kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen

Matthijs Hattink (intern); matthijs.hattink@rietveldacademie.nl

Nur Ozgenalp (intern); nur.ozgenalp@rietveldacademie.nl

Heleen van Bruggen (extern); heleen.vanbruggen@humanresolutions.nl

Sanne Baalhuis - Timmermans (extern); sanne.baalhuis@sbt-legal.nl ; +316 51219511

Medewerkers kunnen de vertrouwenspersonen benaderen als ze zich zorgen maken over ongewenst gedrag van collega's, docenten, studenten of leidinggevenden. Dit betekent gedrag dat je als ongepast, ongewenst, kwetsend of bedreigend ervaart. Zoals pesten, intimidatie, roddel, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, maar ook andere vormen van misbruik, zoals corruptie of fraude.

De uitgangspunten van de vertrouwenspersonen zijn:

- Elk gesprek is vertrouwelijk.

- We zoeken samen naar oplossingen, maar jij beslist en zet de volgende stap.

Lees meer op het intranet

2. Medewerkers (en studenten) kunnen ook contact opnemen met Unsettling Rietveld Sandberg. Elke donderdag is de Unsettling Bar open voor persoonlijke gesprekken; op donderdag van 10:00 tot 17:00 uur op de eerste verdieping in het FedLevgebouw. Voor nieuwsbrieven, vragen en updates, mail naar: unsettling@rietveldacademie.nl

3. Als onderdeel van een pilot project krijgt de Gerrit Rietveld Academie een ombudsfunctionaris voor het personeel. Een ombudsfunctionaris is een onafhankelijk en onpartijdig persoon met wie medewerkers van de Gerrit Rietveld Academie informeel en vertrouwelijk een klacht of probleem kunnen bespreken.

Ter verduidelijking:

- Voor meldingen of klachten van ongewenst gedrag die niet door de betrokken partijen kunnen worden opgelost, kan een medewerker zich wenden tot de vertrouwenspersonen en zo nodig de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag. 

- Iedere medewerker met een vast, tijdelijk of opdrachtcontract kan contact opnemen met de Ombudsman.

Wil je een klacht indienen?

> Wie een officiële klacht wil indienen, kan hier de klachtenprocedure voor ongewenst gedrag vinden. De ingediende klacht komt terecht bij de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag.

> Er is een formulier op het intranet geplaatst waar mensen een melding kunnen indienen over ongewenst gedrag ('report undesirable behaviour'). Een melding wordt gezien als signaal en in behandeling genomen door de vertrouwenspersonen. Het is ook mogelijk om anoniem een melding in te dienen.

> Mochten de aanwezige personen, processen en protocollen niet voldoende zijn om je te helpen, dan kun je je wenden tot het onafhankelijke platform mores.online.

Statement Sociale veiligheid in het kunstonderwijs

In de Sectoragenda KUO 2021-2025 wordt sociale veiligheid expliciet als thema benoemd. Het is helder dat de sector sociale veiligheid als een cruciaal onderwerp ziet en we hebben besloten dit thema uit te werken in een gezamenlijke aanpak. Lees hier het volledige Statement Sociale veiligheid in het kunstonderwijs (d.d. 20 mei 2021).

Gelijktijdig met de publicatie van het statement zijn de contouren geschetst voor een Code Sociale Veiligheid. Lees hieronder de Code Sociale Veiligheid HBO kunstonderwijs: