De afdeling Jewellery - Linking Bodies benadert het sieradenvakgebied als een zelfstandige kunstvorm op het snijvlak van toegepaste kunst en beeldende kunst. Sieraadontwerp wordt als een houding en als een discipline onderzocht, waarbij studenten de ruimte wordt geboden om de grenzen van het vakgebied op te zoeken binnen een complexe wereld die niet langer wordt gedefinieerd door afgebakende disciplines. De afdeling focust op actuele vragen met betrekking tot materiële ethiek en onderzoekt materialen in hun historische, sociale, ecologische en economische context.

Studenten worden uitgedaagd om zintuiglijke waarnemingen zoals voelen en ruiken te materialiseren in lichaamsgerelateerde objecten, waarbij sieraden een ‘trans-being’ betrokkenheid weerspiegelen. Hedendaagse sieraadontwerpers concentreren zich op het menselijke lichaam; Jewellery – Linking Bodies richt zich ook op de relatie tussen mensen en organismen met wie we ons lichaam of onze omgeving delen. Aan het lichaam gerelateerde observaties en waarnemingen zorgen ervoor dat maatschappelijk relevante onderwerpen deel uitmaken van het dagelijkse leven, bijvoorbeeld vertrekkende vanuit de vraag waaruit een lichaam is gemaakt. Studenten worden aangemoedigd om andere disciplines te verkennen, een onafhankelijke positie in te nemen en hun bevindingen kritisch te analyseren.