Edelsmeden wordt benaderd als een zelfstandige kunstvorm die zich tussen de toegepaste en de beeldende kunst bevindt. Deze vorm biedt specifieke beeldende en conceptuele mogelijkheden. Bij de afdeling wordt onderzoek gedaan naar en geëxperimenteerd met de mogelijkheden en de reikwijdte van het sieraad als medium. Edelsmeden wordt als attitude verkend. Bij het verkennen hiervan neemt de Gerrit Rietveld Academie een duidelijk standpunt in door ervan uit te gaan dat een ‘sieradenattitude’ niet per se tot het ontwerpen van sieraden hoeft te leiden. 

Het begrijpen en definiëren van dit standpunt draagt niet alleen bij aan de positionering van edelsmeden ten opzichte van de hedendaagse kunst en cultuur. Het zorgt vooral voor een meer precieze formulering en extrapolatie van de bekwaamheden van de studenten en hun mogelijke werkwijzen in het vakgebied. Dit versterkt hun identiteit en biedt ruimte voor nieuwe activiteiten, zowel binnen als buiten de context van het maken van sieraden. De afdeling daagt studenten uit om een breed scala van onderwerpen en projecten te benaderen vanuit deze invalshoek van het edelsmeden.