Studenten kunnen de vertrouwenspersonen benaderen als ze zich zorgen maken over ongewenst gedrag van docenten, studenten of medewerkers. Dit betekent gedrag dat je als ongepast, ongewenst, kwetsend of bedreigend ervaart. Zoals pesten, intimidatie, roddel, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie, maar ook andere vormen van misbruik, zoals corruptie of fraude.

De uitgangspunten van de vertrouwenspersonen zijn:

- Elk gesprek is vertrouwelijk.

- Er wordt nooit actie ondernomen zonder je toestemming.

- We zoeken samen naar oplossingen, maar jij beslist en zet de volgende stap.

Lees verder op intranet

Interne vertrouwenspersonen voor studenten en medewerkers

Matthijs Hattink

matthijs.hattink@rietveldacademie.nl

Nur Ozgenalp

nur.ozgenalp@rietveldacademie.nl

 

Externe vertrouwenspersoon voor studenten en medewerkers

Heleen van Bruggen

heleen.vanbruggen@humanresolutions.nl

Ombudsfunctionaris voor medewerkers

De Gerrit Rietveld Academie beschikt in het kader van een pilot per 1 juni 2023 over een Ombudsfunctionaris voor medewerkers. Een Ombudsfunctionaris is een onafhankelijk en onpartijdig persoon met wie medewerkers van de Gerrit Rietveld Academie informeel en vertrouwelijk een klacht of probleem kunnen bespreken.

Voor alle duidelijkheid:

> voor meldingen of klachten over ongewenste omgangsvormen waar betrokkenen samen niet goed uitkomen, kan een medewerker terecht bij de vertrouwenspersonen en eventueel bij de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

> iedere medewerker met een vast of tijdelijk dienstverband of een overeenkomst van opdracht kan bij de Ombudsfunctionaris terecht. 

Lees hier meer