De Gerrit Rietveld Academie beschikt in het kader van een pilot per 1 juni 2023 over een Ombudsfunctionaris voor medewerkers. Een Ombudsfunctionaris is een onafhankelijk en onpartijdig persoon met wie medewerkers van de Gerrit Rietveld Academie informeel en vertrouwelijk een klacht of probleem kunnen bespreken. 

De Ombudsfunctionaris kan onderzoeken of de academie zich in een bepaalde situatie behoorlijk en zorgvuldig heeft gedragen. De focus hierbij is de juistheid en billijkheid van (de toepassing van) regels en procedures. De Ombudsfunctionaris kan adviseren, verwijzen, bemiddelen, onderzoeken en oordelen. De Ombudsfunctionaris zal in het eerste gesprek met de medewerker nagaan welke route mogelijk en meest aangewezen is. 

Voor alle duidelijkheid:

> voor meldingen of klachten over ongewenste omgangsvormen waar betrokkenen samen niet goed uitkomen, kan een medewerker terecht bij de vertrouwenspersonen en eventueel bij de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen.

> iedere medewerker met een vast of tijdelijk dienstverband of een overeenkomst van opdracht kan bij de Ombudsfunctionaris terecht. 

De werkwijze van de Ombudsfunctionaris vind je in het Reglement Ombudsfunctionaris.

Je kunt een afspraak maken met de Ombudsfunctionaris, via email en telefoon [contactgegevens op het intranet]