De afdeling Image & Language zoekt actief naar manieren om buiten de veronderstelde kloof tussen beeld en taal te denken en te handelen. In de afdeling ligt de nadruk op de constructie; niet alleen wat je maakt is belangrijk, maar ook hoe je het maakt. Het autonome karakter van de afdeling is cruciaal, maar studenten werken uiteindelijk toe naar een heldere vorm die kan worden gedeeld. De ontwikkeling van ideeën en verbeelding gaat hand in hand met duidelijke communicatie.

We verwelkomen kunststudenten die in en door taal denken, en die werken maken die positie innemen in de ruimte 'tussen' traditioneel afgebakende disciplines als literatuur, film en beeldende kunst. Vragen over de specifieke eigenschappen van taal zijn van groot belang; de hoofdmoot van de werken die op deze afdeling worden gemaakt zijn talig van aard.

Studenten krijgen de ruimte om zich binnen de muren van de afdeling te ontwikkelen, maar tegelijkertijd meten ze zich voortdurend in projecten buiten de academie aan maatschappelijke eisen en posities. Deze interventies bieden een helder perspectief op de mogelijkheden hoe en waar projecten naar buiten te brengen.