Op de academie

 

Verloop van het eerste jaar

In het Basisjaar word je ingedeeld in een groep met een eigen lokaal en een vast team van docenten. Een van deze docenten is je mentor, die overziet je algehele ontwikkeling gedurende het jaar. In het Basisjaar werk je aan de hand van opdrachten. Tweemaal per jaar worden de studieresultaten getoetst aan de hand van een presentatie die je met het gemaakte werk samenstelt. Voor het theoretische gedeelte van de studie schrijf je een essay. Aan het eind van het Basisjaar bekijk je samen met je docenten of er voldoende basis is gelegd om de studie te kunnen vervolgen. Om een gefundeerde keuze voor een afstudeerrichting te kunnen maken, maak je gedurende het jaar kennis met alle afdelingen en werkplaatsen.

Afstudeerrichtingen

Na het algemeen vormend jaar (Basisjaar) maak je een keuze uit een van de twaalf afstudeerrichtingen, de vakafdelingen. Het programma van de afdeling beslaat drie jaar. De hele bacheloropleiding duurt dus in totaal vier jaar.

Beoordeling

Per studiejaar zijn er twee momenten waarop docenten gezamenlijk het werk en de voortgang van studenten beoordelen. Er wordt onder meer gekeken naar het beeldend vermogen, inzet, presentatie, technische aspecten, communicatie over het werk en het vermogen tot reflectie op en analyse van het werk.

De Rietveld Academie maakt geen gebruik van een beoordelingssysteem van cijfers en/of letters, maar kiest uit overtuiging voor het formuleren van tekstuele evaluaties. De tekst specificeert en evalueert het individuele studieproces van de student en geeft individuele aanwijzingen voor verdere ontwikkeling.

Studiepunten

Per positieve beoordeling krijgt een student 30 studiepunten (ECTS). Na twee positieve beoordelingen wordt het maximum van 60 studiepunten toegekend, waarmee het mogelijk is om te starten met het volgende jaar. Het is alleen mogelijk om over te gaan naar het volgende jaar aan het eind van een studiejaar.

Afstuderen

De studie wordt afgesloten met een eindpresentatie tijdens onze jaarlijkse publieke eindexamenexpositie. Studenten die afstuderen, mogen de titel Bachelor of Arts in Art and Design (BA) voeren.

Na het afstuderen

Na het behalen van je diploma (Bachelor of Art and Design), kun je ervoor kiezen om als beeldend kunstenaar of vormgever aan de slag te gaan. Ook is het mogelijk om een masteropleiding te volgen, bijvoorbeeld aan het Sandberg Instituut.