Aanmelden voor bachelor (fulltime en parttime)

Extra toelatingsronde in augustus voor hoger jaar 2020-2021

Er wordt een extra toelatingsronde gehouden in augustus voor instroom in een hoger jaar bij de voltijd afdelingen:

- Beeld & Taal;

- Fotografie.

Wil je nog in aanmerking komen voor deelname? Vul dan meteen hier een online verzoek in (uiterlijk voor 1 augustus a.s.), zodat we kunnen nagaan of je voldoet aan de voorwaarden voor deze ronde! Zo ja, dan word je gevraagd ter beoordeling aan de afdeling een portfolio in te dienen in onze online portfoliomachine.

 

Algemene informatie

Om aan de Rietveld te kunnen studeren heb je minimaal een HAVO of MBO-4 opleiding (of gelijkwaardig diploma EQF niveau 4) nodig. Daarnaast moet je over voldoende artistieke aanleg beschikken. Tijdens de toelatingsprocedure onderzoekt de academie of je geschikt bent voor het onderwijs.

Al onze voltijd bachelorprogramma's duren 4 jaar:

  • Bachelor jaar 1 = 1ste bachelor Basisjaar;
  • Bachelor jaar 2 = 1ste vakjaar bij afdeling;
  • Bachelor jaar 3 = 2de vakjaar bij afdeling;
  • Bachelor jaar 4 = 3de en laatste vakjaar bij afdeling.

NB: onze deeltijdprogramma's duren 5 jaar omdat het Basisjaar in deeltijd verdeeld is over 2 jaar.

Voor informatie over hoe je je kunt aanmelden voor ons bachelorprogramma 2020-2021, selecteer je in het menu Toelating Nederlandse studenten of Toelating Internationale Studenten om te lezen over onze toelatingsprocedure in 2 verschillende rondes.

Een overzicht van de toelatingsprocedures en vereisten is hier te vinden. Voor meer informatie over de academie, zie de brochure.

Aanmelden voor master 2020-2021

Neem direct contact op met het Sandberg Instituut, ga naar sandberg.nl voor informatie en contactgegevens.

Aanmelden voor zij-instromers

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. 

Aanmelden Vooropleidingscursus

Voor informatie over deze cursus en om je aan te melden voor de toelatingsgesprekken, lees hier.

 

Aanmelden Oriëntatiecursus

Voor informatie over de Oriëntatiecursus (op zaterdag) en om je aan te melden voor de toelatingsgesprekken, lees hier.

 

Studeren met een handicap of chronische ziekte  

Studeren aan de Gerrit Rietveld Academie met een functiebeperking of chronische ziekte? 

Lees hier meer informatie. 

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Je kunt hier de algemene informatiebrochure bekijken