Toelating

Om aan de Rietveld te kunnen studeren heb je minimaal een HAVO of MBO-4 opleiding (of gelijkwaardig diploma EQF niveau 4) nodig. Daarnaast moet je over voldoende artistieke aanleg beschikken. Tijdens de toelatingsprocedure onderzoekt de academie of je geschikt bent voor het onderwijs. 

Augustusronde voor toelating tot bachelor studiejaar 2017-2018

De aanmelding voor het voltijd Basisjaar en DOGtime 2017-2018 is inmiddels gesloten. Maar het is nog wel mogelijk om je aan te melden voor instroom in een hoger jaar voltijd bij de afdelingen:

Beeld & Taal, Beeldende Kunst, Edelsmeden, Fotografie, Inter-Architecture, Keramiek, Mode en The Large Glass.

Alleen EU/EER kandidaten kunnen zich nog aanmelden voor de extra toelatingsronde van 24 augustus 2017, mits zij een propedeuse kunstacademie hebben afgerond, en 0 tot maximaal 2 jaar in een Nederlands bachelor programma hebben gestudeerd, door uiterlijk voor 1 augustus a.s. een mail te sturen naar apply[at]rietveldacademie.nl, met:

  • een kopie paspoort/ID-kaart;
  • een kopie bewijs afgeronde propedeuse kunstacademie.

Na verwerking van je mail, krijg je dan meer informatie.

Aanmelden voor zij-instromers

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. 

Aanmelden Vooropleidingsjaar

Via het online formulier.

Deadline voor aanmelden: 1 May 2017.

Aanmelden Oriëntatiejaar

Via het online formulier.

Deadline voor aanmelden: 1 May 2017.

Studeren met een handicap of chronische ziekte  

Studeren aan de Gerrit Rietveld Academie met een functiebeperking of chronische ziekte? 

Lees hier meer informatie. 

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Je kunt hier de algemene informatiebrochure bekijken