Aanmelden voor bachelor (Basisjaar, fulltime en parttime)

Om aan de Rietveld te kunnen studeren heb je minimaal een HAVO of MBO-4 opleiding (of gelijkwaardig diploma EQF niveau 4) nodig. Daarnaast moet je over voldoende artistieke aanleg beschikken. Tijdens de toelatingsprocedure onderzoekt de academie of je geschikt bent voor het onderwijs.

Voor informatie over hoe je je kunt aanmelden voor ons bachelorprogramma 2018-2019, selecteer je in het menu TOELATING NEDERLANDSE STUDENTEN of TOELATING INTERNATIONALE STUDENTEN om te lezen over onze toelatingsprocedure in 2 verschillende rondes.

Extra Toelatingsronde voor bachelor 2018-2019!

Aanmelding voor het voltijd Basisjaar 2018-2019 is inmiddels gesloten. Maar er zijn nog plaatsen vrij voor instroom bij de voltijd afdelingen: Beeld & Taal, Grafisch Ontwerpen, Keramiek en The Large Glass en bij DOGtime - deeltijd avondopleiding. NB: deze extra toelatingsronde geldt alleen voor EU/EER-kandidaten! Wil je in aanmerking komen, stuur een mail naar apply[at]rietveldacademie.nl en vraag naar de voorwaarden en hoe aan te melden voor de extra ronde toelatingsexamens van 23 augustus a.s. Noteer in je mail de onderstaande informatie:

  • je naam, leeftijd en nationaliteit;
  • het aantal bachelor studiejaren dat je hebt afgerond in beeldende kunst/vormgeving (en waar), en het totaal aantal jaren dat je hebt gestudeerd in het Nederlandse bacheloronderwijs;
  • de afdeling waar je je voor wenst aan te melden.

 

Aanmelden voor master 2018-2019

Neem direct contact op met het Sandberg Instituut, ga naar https://sandberg.nl voor informatie en contactgegevens.

Aanmelden voor zij-instromers

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. 

Aanmelden Vooropleidingsjaar

Lees hier meer over de Vooropleiding en meld je aan voor de toelatingsgesprekken. 

Extra ronde toelatingsgesprekken op: maandag 3 september 2018.

Deadline voor aanmelding: 1 augustus 2018.

Aanmelden Oriëntatiejaar

Lees hier meer over het Oriëntatiejaar en meld je aan voor de toelatingsgesprekken.

Extra toelatingsgesprekken op: zaterdag 8 september & woensdag 12 september 2018.

Deadline voor aanmelding: verlengd tot 25 augustus 2018.

Studeren met een handicap of chronische ziekte  

Studeren aan de Gerrit Rietveld Academie met een functiebeperking of chronische ziekte? 

Lees hier meer informatie. 

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Je kunt hier de algemene informatiebrochure bekijken