De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool met circa 850 studenten. De Rietveld Academie verzorgt de bacheloropleiding Art & Design waaronder de verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. De afstudeerrichtingen worden geleid door hoofddocenten die verantwoordelijk zijn voor het studieprogramma en de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s. Deze worden verzorgt door het Sandberg Instituut. Aan de academie zijn zo'n tweehonderd docenten verbonden. De docenten zijn allen werkzaam in een parttime dienstverband en zijn daarnaast zelfstandig kunstenaar of vormgever.

College van Bestuur

De dagelijkse leiding van de academie is in handen van het College van Bestuur. In het College van Bestuur hebben momenteel zitting: Annelies van Eenennaam (voorzitter, portefeuillehouder bedrijfsvoering); Jurgen Bey (portefeuillehouder masteronderwijs / Sandberg Instituut) en Ben Zegers (portefeuillehouder bacheloronderwijs).

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een compacte staforganisatie die bestaat uit een secretariaat, een tweetal beleidsmedewerkers en de afdelingen personeelszaken, financiële zaken, facilitaire zaken en studentenzaken.

Raad van Toezicht

Judith van Kranendonk (aangetreden 2016), toezichthouder en bestuurder, voorzitter & lid Renumeratiecommissie

Eric Holterhues (aangetreden 2016), Directeur Oikecredit Nederland, lid Auditcommissie

Vincent Icke (aangetreden 2012), Hoogleraar Theoretische Sterrenkunde, Universiteit Leiden en Bijzonder hoogleraar Kosmologie, Universiteit van Amsterdam , lid Renumeratiecommissie

Margit Lukacs (aangetreden 2016), beeldend kunstenaar

Steven ten Thije (aangetreden 2016), curator Van Abbemuseum, lid Auditcommissie

Overzicht nevenfuncties Raad van Toezicht april 2019

Je kunt hier het instellingsplan vinden.