Over Rietveld Uncut

Rietveld Uncut is sinds 2009 een van de drie jaarlijkse presentatiemomenten van de Gerrit Rietveld Academie. Binnen Rietveld Uncut spelen ontstaansprocessen van de werken een rol, evenals het contact met publiek buiten de academie en de relatie tot de jaarlijks wisselende onderwerpen van Studium Generale Rietveld Academie. Afdelingen en individuele studenten ontwikkelen projecten in relatie tot de theoretische kaders van Studium Generale. Sinds 2014 leidt deze samenwerking tot een gelijktijdige conferentieweek en tentoonstelling waarin maken en denken samenkomen.

Rietveld Uncut is een initiatief van curatoren Tarja Szaraniec en Tomas Adolfs.

Meer info over de editie van dit jaar: Technodiversity – Beyond Datafication and Digital Colonialism

Meer info over Rietveld Uncut en voorgaande edities: rietvelduncut.rietveldacademie.nl