The Large Glass heeft een duidelijk en uniek standpunt in de conceptuele benadering van glas als sculpturaal materiaal binnen de hedendaagse kunst. De studenten trotseren de tradities van ‘Studio Glass’ en identificeren zich vooral met de processen van de beeldende kunst. 

De studenten werken autonoom aan individuele projecten. Daarin worden zij begeleid door hun vaste docenten en een wisselende groep gastdocenten. Zij krijgen lessen in 'reading and writing', filosofie, tekenen, ruimtelijke denken en de basistechnieken van de glasbewerking.

The Large Glass moedigt studenten aan om innovatief te zijn en om het materiaal uit te dagen door zich buiten de grenzen van het specifieke vakgebied te bewegen.  Naast beeldhouwkunst en tekenen zijn (combinaties met) performance, video en installatie veel gebruikte vormen van expressie. Techniek is een hulpmiddel, geen doel. Wél worden de basisvaardigheden aangeleerd en worden studenten begeleid, indien gewenst, om zich te specialiseren in een of meerdere technieken of media.

Studenten leren analytisch en kritisch in dialoog te gaan met hun docenten en medestudenten. Er wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gevraagd om gezamenlijk de studio te onderhouden, technische vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om ideeën en concepten te ontwikkelen.