Eerste vakjaar

Het eerste jaar staat in het teken van het verkennen en experimenteren met de technieken om een breed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Je gaat direct zelfstandig aan de slag maar zult intensief worden begeleid door de vakdocenten. Tekenen, theorie en andere activiteiten doe je samen met de studenten uit de andere vakjaren. Individueel wordt bepaald of er opdrachten worden gegeven.

Tweede vakjaar

Op basis van de ervaring en kennis die in het eerste jaar is opgedaan, wordt het tweede jaar besteed aan het verdiepen en richting geven aan het eigen werk en het formuleren van een artist statement. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig projecten concipieert en uitvoert en kritisch tegenover je eigen en andermans werk kunt staan. Tevens leer je een portfolio op te bouwen en krijg je kans te exposeren. Uitwisseling met een buitenlandse academie of stage is mogelijk.

Derde vakjaar

Het laatste jaar werk je geconcentreerd aan een eindexamenproject, waarmee je je werk tijdens de eindexamententoonstelling aan een breed publiek introduceert. Dit gaat gepaard met een schriftelijke thesis over een aan je werk gerelateerd onderwerp.