De Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur (CvB) van de Gerrit Rietveld Academie zijn bijzonder verheugd met de benoeming van Roosje Klap als nieuw lid van de RvT per 1 maart 2024.

Roosje Klap is de oprichter van Atelier Roosje Klap, ook bekend als het collectief ARK. Ze heeft een (inter)nationaal netwerk ontwikkeld in kunst, design, onderzoek en onderwijs, voornamelijk in de culturele sector. Met ARK combineert Klap een interdisciplinaire praktijk met onconventioneel, artistiek onderzoek dat voortkomt uit speelse samenwerkingen.

Loopbaan

Klap studeerde Graphic Design aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en doet promotieonderzoek naar de digitale co-creatie met machines en kunstmatige intelligentie op het eigenaar- en auteurschap van de hedendaagse kunstpraktijk. Eerder was zij jarenlang actief als co-hoofd Graphic Design (BA) en Non Linear Narrative (MA) van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en als adviseur betrokken bij de Jan van Eyck Academie.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit met raad terzijde. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt het kader voor het functioneren van de Raad en voor de governance van de Gerrit Rietveld Academie in het algemeen.

Roosje Klap neemt de functie over van Margit Lukács, die vertrekt vanwege het verstrijken van haar zittingstermijn.

Foto: Iris Duvekot