Welkom (terug)! Het studiejaar gaat weer beginnen en we zien er erg naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten op de academie.

De introductiedag voor voltijdstudenten was op 26 augustus 2021 en we verwelkomen de DOGtime-studenten op 3 september 2021. De lessen starten vanaf 30 augustus.

Het kabinet heeft aangekondigd dat social distancing vanaf 30 augustus niet meer nodig is bij hbo-instellingen als de onze. Dit betekent dat de 1,5 meter-regel tijdens de lessen wordt opgeheven.

Wel vragen we onze studenten en medewerkers:

> Geef elkaar de ruimte en respecteer persoonlijke verzoeken om afstand te houden;

> Het is verplicht om een mondkapje te dragen in de gangen;

> Als je symptomen hebt, laat je dan zo snel mogelijk testen en blijf thuis;

> Was je handen vaak;

> Hoest en nies in je elleboog;

> Activiteiten buiten het onderwijs die een onderwijsgerelateerd karakter hebben, zijn toegestaan. Sociale evenementen zijn niet toegestaan op de academie totdat de landelijke maatregelen worden gewijzigd.

 

Hieronder lichten we de coronamaatregelen nog wat verder toe.

Afstand

De regel om 1,5m afstand te houden mag in het hoger onderwijs (hbo) vanaf 30 augustus worden losgelaten. We hoeven hier dus geen rekening meer mee te houden. Toch willen we iedereen vragen om elkaar vooral ruimte te geven en een eventueel persoonlijk verzoek om afstand te houden te respecteren.

Mondkapjes

Het is voor studenten en medewerkers in alle onderwijsgebouwen verplicht om een mondkapje te dragen buiten de les- en collegezalen. In de gebouwen worden dus mondkapjes gedragen, alleen wanneer je zit mag het mondkapje af. In werkplaatsen en in lessen kan door de werkplaatsmedewerker of door de docent gevraagd worden om toch een mondkapje op te houden zittend in een ruimte. Deze aanwijzingen dienen dan uiteraard opgevolgd te worden. 

Basismaatregelen

De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven van kracht, deze zijn: o.a. regelmatig en goed handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, thuisblijven bij klachten, jezelf laten testen en het aanhouden van de quarantaineregels.

Bezetting gebouwen

Net als vorig studiejaar houden we in elk geval tot de kerstvakantie als uitgangspunt aan dat maximaal de helft van de studenten en medewerkers gelijktijdig aanwezig mogen zijn op de academie. Dit doen we om te zorgen dat er voldoende ruimte is en dat we, indien dat nodig is, makkelijk terug kunnen gaan naar een situatie waarin er wel weer afstand gehouden moet worden. De onderwijsafdelingen hebben hun planningen hierop afgestemd. In een enkel geval zijn afspraken gemaakt over een uitzondering. 

Activiteiten buiten het onderwijs

Activiteiten buiten het onderwijs die een onderwijsgerelateerd karakter hebben, zijn toegestaan. Deze kunnen in overleg met de facilitaire staf worden gepland. Denk aan lezingen, vergaderingen, workshops, films enz. Wat jammer genoeg nog niet mogelijk is zijn borrels, diners en dergelijke samenkomsten. We zouden daarbij de horecarichtlijnen moeten volgen, maar die kunnen we niet waarborgen binnen de academie. Wanneer in de horeca de beperkingen worden losgelaten kunnen we ook op de academie hier weer ruimte aan bieden. Dit geldt zowel binnen de gebouwen als op het terrein rond de gebouwen. 

We hebben er veel vertrouwen in dat, net als vorig jaar, er op een goede manier met de beperkingen zal worden omgegaan en daardoor veel van de gebruikelijke onderwijsactiviteiten kunnen plaatsvinden op de academie. Vast veel dank voor jullie medewerking!