De hoogte van het collegegeld hangt af van de afdeling waar je studeert. In het basisjaar zijn er minder kosten dan in de hogere jaren. Hou rekening met minimaal €800 - €1100 extra kosten per jaar voor studiematerialen en excursies, naast de jaarlijkse collegegelden. Aan de Rietveld Academie is door het ministerie het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs toegekend. Dit betekent dat wij een hoger collegegeld kunnen vragen om ons onderwijs kleinschalig en intensief te kunnen houden.

Collegegeld Bachelor 2020-2021

Collegegeld Bachelor 2021-2022

 

Collegegelden Master 2020-2021

Collegegelden Master 2021-2022

 

Verantwoording collegegelden 

Halvering collegegeld eerstejaars

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten tot een halvering van het collegegeld van specifieke groepen eerstejaarsstudenten. Deze verandering is ingegaan vanaf studiejaar 2018-2019. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.