De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Aan de Rietveld Academie is door het ministerie het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs toegekend. Dit betekent dat wij een hoger collegegeld kunnen vragen om ons onderwijs kleinschalig en intensief te kunnen houden.

Klik hier voor de collegegeldwijzer om erachter te komen wat voor jou van toepassing is

Overzicht Collegegelden 2024-2025

Incassobedagen en incassodata 2024-2025

Verantwoording collegegelden (pdf)

 

Naast het wettelijke tarief hebben wij ook een instellingstarief. Net als het wettelijke collegegeld wordt dit tarief ook jaarlijks opgehoogd. Dit instellingstarief betalen studenten die in Nederland al een bachelor-en/of masterdiploma hebben behaald of studenten met een niet-Europees (NON EER) paspoort. Dit tarief is hoger dan het wettelijke tarief doordat wij geen bekostiging van de overheid ontvangen voor deze studenten. Dit instellingstarief is niet dekkend voor de kosten die de academie maakt voor deze studenten.

De studiekosten hangen af van de afdeling waar je studeert. In het basisjaar zijn er minder kosten dan in de hogere jaren. Hou rekening met minimaal €800 - €1100 extra kosten per jaar voor studiematerialen en excursies, naast de jaarlijkse collegegelden.