De hoogte van het collegegeld hangt af van de afdeling waar je studeert. In het basisjaar zijn er minder kosten dan in de hogere jaren. Hou rekening met minimaal €800 - €1100 extra kosten per jaar voor studiematerialen en excursies, naast de jaarlijkse collegegelden. Aan de Rietveld Academie is door het ministerie het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs toegekend. Dit betekent dat wij een hoger collegegeld kunnen vragen om ons onderwijs kleinschalig en intensief te kunnen houden.

Collegegeld Bachelor 2021-2022

Collegegeld Bachelor 2022-2023

 

 

Collegegelden Master 2021-2022

Collegegelden Master 2022-2023

 

Verantwoording collegegelden 

Halvering collegegeld eerstejaars

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten tot een halvering van het collegegeld van specifieke groepen eerstejaarsstudenten. Deze verandering is ingegaan vanaf studiejaar 2018-2019. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Wanneer je in september 2022 aan je eerste jaar aan de Gerrit Rietveld Academie begint, kun je gebruik maken van het STAP-budget. Je kunt een vergoeding aanvragen van maximaal € 1000,- per jaar om te gebruiken voor trainingen. Deze tegemoetkoming vervangt de fiscale aftrek voor studiekosten in de inkomstenbelasting. Lees meer.