CROHO-code: 39109

Deze CROHO-code is voor alle Bachelor opleidingen op de Gerrit Rietveld Academie zijn hetzelfde.

CROHO is een afkorting voor: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Dit register is een overzicht van de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland. Elke studie krijgt een unieke code (Opleidingscode). Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt dit register bij. Deze erkende opleidingen voldoen aan wettelijke eisen. Die eisen staan in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) houdt daarop toezicht.

BRIN-code: 02BY

Deze BRIN-code is voor alle Bachelor opleidingen op de Gerrit Rietveld Academie zijn hetzelfde.

Voor meer informatie neem contact op met: apply[at]rietveldacademie.nl