Q: Wat moet ik doen om me aan te melden?

A: Op deze webpagina vind je alle informatie over onze toelatingsprocedure in 2 rondes.

EU/EER-kandidaten voor het Basisjaar voltijd en alle kandidaten voor de deeltijdopleiding DOGtime (1ste jaar en hoger jaar) kunnen een afspraak maken voor het toelatingsspreekuur.

NB: in verband met de Covid-19-maatregelen worden de spreekuren ook dit jaar online aangeboden. Niet-EU/EER-kandidaten die zich aanmelden voor het voltijd basisjaar, en alle kandidaten voor instroom in een hoger jaar voltijd worden verzocht in plaats van deelname aan het toelatingsspreekuur, een portfolio in te dienen in onze online portfoliomachine.

NB: Dus alle niet-EU/EER-kandidaten dienen voor de 1ste toelatingsronde via de portfoliomachine een portfolio in ter beoordeling. Na een positieve beoordeling van je werk tijdens de 1ste ronde, mag je deelnemen aan het toelatingsexamen. 

Q. Ik kom niet uit Nederland. Kan ik me toch gewoon aanmelden?

A: Ja, in principe kunnen kandidaten van over de hele wereld studeren aan de Gerrit Rietveld Academie, mits ze voldoende vooropleiding hebben, de Nederlandse en/of Engelse taal voldoende beheersen en onze toelatingsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen. Alle informatie over de toelatingsprocedure vind je op de website van de Gerrit Rietveld Academie.

 

Q: Ik doe nu VMBO en wil hierna liever meteen naar de Rietveld en niet eerst een MBO opleiding doen. Kan dat?

A: Nee, om te kunnen studeren aan HBO-opleiding van de Rietveld Academie heb je tenminste een Havo of MBO diploma (niveau 4) nodig.

 

Q: Wanneer kan ik direct in een hoger jaar instromen? Ik heb al aan een kunstacademie gestudeerd, moet ik toch toelating doen?

A: Ja. Alléén als je al minstens 1 jaar op een kunstacademie, universitair/Hbo-niveau hebt gestudeerd en in ieder geval voor aanvang van je mogelijke studie aan de Rietveld Academie je propedeuse behaalt, kom je in aanmerking voor instroom in een hoger jaar.

Als je je propedeuse kunstacademie al behaald hebt, en uit één van de onderstaande landen komt, kun je de eerste toelatingsronde overslaan. Dien dan tussen half januari en 1 april via onze website een verzoek in (met studiebewijs), zodat je een aanmeldformulier voor het toelatingsexamen kunt ontvangen. Je hoeft dan niet eerst naar het toelatingsspreekuur te komen en kan rechtstreeks deelnemen aan het toelatingsexamen.

Het gaat om de volgende landen: Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Finland, Groot Brittannië, Zweden en Ierland.

Q: Ik heb nog helemaal geen portfolio. Kan ik dan toch worden toegelaten?

A: Als je nog helemaal geen beeldend werk hebt gemaakt heeft het eigenlijk geen zin om je aan te melden voor onze toelatingsprocedure. We gaan ervanuit dat kandidaten in ieder geval al beeldende vaardigheden/talenten hebben ontwikkeld in verschillende media. Het is vergelijkbaar met een kandidaat voor het conservatorium die graag piano wil studeren. Als je helemaal geen piano kunt spelen, word je daar ook niet toegelaten.

Q: Ik zit nu in de eindexamenklas van de middelbare school. Kan ik me nu al aanmelden?

A: Jazeker. Onze reguliere toelatingsspreekuren lopen van november t/m half-februari. Je kunt dus een afspraak maken voor het toelatingsspreekuur, via onze website. Als je door het spreekuur komt, kun je je aanmelden voor de 2de toelatingsronde en mag je in maart toelatingsexamen doen. Als de uitslag van het examen positief is, word je dus voor de zomervakantie al voorwaardelijk toegelaten voor het nieuwe studiejaar.

NB: Je kunt je studie aan de Rietveld Academie alleen starten als je ook daadwerkelijk je middelbareschooldiploma haalt voor aanvang van het nieuwe studiejaar.

Q: Moet ik een speciaal vakkenpakket of profiel kiezen als voorbereiding op de Gerrit Rietveld Academie? Welke vooropleiding moet je hebben om je aan te kunnen melden?

A: Nee. Onze vooropleidingseis is minimaal een Havo of MBO diploma (op niveau 4). Er is geen specifieke eis aan het profiel of vakkenpakket.

Q: Kan ik met een MBO4 diploma of Havodiploma in een hoger jaar instromen of compensatie krijgen voor bepaalde onderdelen?

A: Je kunt in principe het Basisjaar alleen overslaan en direct instromen in een hoger studiejaar als je tenminste 1 jaar aan een andere kunstacademie/universiteit hebt gestudeerd en je propedeuse hebt behaald. Als je instroomt in een hoger jaar is het niet zo dat je bepaalde vakken in dat jaar niet hoeft te volgen omdat je al eerder hebt gestudeerd. Je dient het volledige onderwijsprogramma te volgen.

Q: Wat kan ik doen om me goed voor te bereiden op de toelatingsprocedure van de Gerrit Rietveld Academie?

A: Het is belangrijk dat je een portfolio opbouwt met zo gevarieerd mogelijk beeldend en/of ontwerpwerk. Daarbij is het van belang dat je werk in verschillende media kunt laten zien, dus tekeningen, schetsen, schilderijen, fotografie, grafisch werk, 3-D werk, ontwerpwerk, etc. Als je nog niet echt met andere media hebt gewerkt, maar bijvoorbeeld alleen foto's of grafisch werk maakt, is de kans groot dat je niet wordt toegelaten omdat je portfolio nog te eenzijdig is. Daarnaast is het belangrijk dat je niet alleen werk kunt laten zien dat je in opdracht hebt gemaakt (bijvoorbeeld op de middelbare school). We willen graag zien dat je daarnaast ook eigen ideeën hebt ontwikkeld of daarmee aan het experimenteren bent. Zorg dus je zoveel mogelijk eigen werk kunt laten zien, in verschillende media. Daarnaast is het goed om jezelf te informeren over wat er gebeurt op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst & vormgeving. Bezoek musea en tentoonstellingen om te zien wat huidige kunstenaars en ontwerpers maken. Vorm een goed beeld van wat een studie aan de Rietveld Academie inhoudt en of dat ook werkelijk is wat je zoekt. Bezoek onze open dag op de laatste vrijdag in januari en zorg dat je alle informatie op de website (ook werk van studenten van alle afdelingen) goed hebt gelezen en bekeken. Op die manier bereid je je terdege voor op je toelating.

Q: Kan ik ook halverwege het studiejaar instromen?

A: Nee. Alle studenten worden toegelaten voor 1 september en starten hun studie per 1 september. 10 maanden voor aanvang van een nieuw studiejaar beginnen we al met de toelatingsspreekuren en ruim voor de zomervakantie ronden we alle reguliere toelatingsrondes af. Je dient je dus ruim van te voren aan te melden voor onze toelatingsprocedure.

 

Q: Kan ik toelating doen voor meerdere opleidingen?

A: Alle studenten volgen in het eerste studiejaar hetzelfde programma in het Basisjaar. Pas aan het eind van het eerste jaar kiezen studenten de afdeling waar ze hun studie vervolgen. Kandidaten die zich willen aanmelden voor instroom in een hoger jaar dienen 1 specifieke opleiding/richting/afdeling te kiezen waar ze toelating voor willen doen.

Q: Hoe lang duurt een HBO-studie aan de Gerrit Rietveld Academie?

A: Een voltijdstudie duurt 4 jaar. In het Basisjaar, het 1e studiejaar, volgen alle studenten hetzelfde programma en aan het eind van het 1e jaar kiezen studenten de afdeling waar ze hun studie vervolgen in het 2e jaar. Ze studeren dan nog 3 jaar bij de afdeling voordat ze afstuderen.

Q: Kan ik ook in deeltijd studeren aan de Gerrit Rietveld Academie?

A: Ja. Naast het uitgebreide voltijdprogramma biedt de Gerrit Rietveld Academie ook een deeltijdprogramma aan. De voltijdstudie duurt in totaal 4 jaar. De deeltijdstudie DOGtime duurt 5 jaar, omdat de propedeutische fase in plaats van 1 jaar, 2 jaar duurt. Daarna kun je in deeltijd Expanded Painting of Unstable Media studeren en nog 3 jaar doorstuderen voordat je afstudeert, of doorstromen naar een afdeling in de voltijdopleiding en nog 3 jaar doorstuderen voordat je afstudeert. 

Q: Hebben jullie een campus met kamers voor studenten?

A: Nee, er is geen campus op het terrein van de Rietveld Academie en je kunt dus via de academie niet aan een kamer komen. Alleen voor international studenten heeft de academie een beperkt aantal kamers beschikbaar. Als je bent toegelaten, ontvang je hier meer informatie over. 

Q: Kan ik studiefinanciering aanvragen voor de opleiding?

A: Het is een HBO-opleiding, dus als je voor studiefinanciering in aanmerking komt, kun je dit aanvragen. Studenten binnen de EU kunnen onder bepaalde voorwaarden ook studiefinanciering aanvragen. Voor specifieke vragen: https://duo.nl

NB: Voor de Vooropleidingscursus, de Oriëntatiecursus of de deeltijdstudie (DOGtime) kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering.

 

Q: Kan ik een studiebeurs krijgen van de Gerrit Rietveld Academie?

A: Nee. Helaas biedt de Rietveld Academie geen studiebeurzen aan. Kandidaten die hier willen studeren en financiering nodig hebben, zullen dus zelf een studiebeurs (in eigen land) moeten aanvragen. Alleen aan nieuwe niet-EU/EER-studenten kennen jaarlijks 6 (éénmalige) studiebeurzen aan via het Holland Scholarship programma.

 

Q: Worden de lessen in het Nederlands of in het Engels gegeven?

A: De lessen van het bachelor programma zijn in principe in het Engels, afhankelijk van de aanwezige studenten en docenten. Buitenlandse studenten hoeven dus bij aanvang van hun studie niet per se Nederlands te spreken. Uiteraard zou dit wellicht wel handig zijn als studenten langere tijd in Nederland wonen, maar vaak red je je in het Engels ook wel.

Q: Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten?

A: De gemiddelde leeftijd van bachelorstudenten is 25 jaar. De gemiddelde leeftijd van studenten in het eerste jaar van de voltijdopleiding is ongeveer 22 jaar. De gemiddelde leeftijd van studenten in het eerste jaar van de deeltijdopleiding (DOGtime) is ongeveer 35 jaar.

Q: Zijn er leeftijdsgrenzen gesteld voor aanmelding voor de bacheloropleiding?

A: Door de vooropleidingseis voor een Hbo-opleiding van minimaal een Havo of MBO4-diploma, zijn kandidaten minimaal 17 jaar oud als zij starten met de opleiding. Hoewel er geen strikte maximumleeftijd is gesteld, zijn studenten in het voltijd Basisjaar meestal niet ouder dan 35 jaar. Oudere kandidaten kunnen beter kiezen voor de deeltijdopleiding (DOGtime).

Q: Welke faciliteiten biedt de Rietveld Academie aan?

A: Er is een aantal algemene werkplaatsen (hout, metaal, computer, grafiek, CAD-CAM) en er zijn een aantal afdelingsgebonden werkplaatsen. Klik hier meer informatie.

Q: Kan ik een dagje meelopen met de lessen?

A: Nee. Het is voor ons helaas niet mogelijk om rondleidingen te organiseren en het is belangrijk dat de lessen voor onze huidige studenten zoveel mogelijk ongestoord verlopen.