Het Lectoraat Art & Public Space (LAPS) vervult drie rollen binnen de Gerrit Rietveld Academie en op het gebied van kunst en openbare ruimte.

1) LAPS doet onderzoek naar het functioneren van kunst in de openbare ruimte en de manier waarop kunst openbaar wordt gemaakt. LAPS organiseert een onderzoeksgroep – de ‘kenniskring’ – die onderzoek naar kunst en openbare ruimte door docenten en externe deskundigen initieert, coördineert en bespreekt. Daarnaast voert een selecte groep onderzoekers in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Making Things Public’ promotieonderzoek uit onder begeleiding van dr. Sher Doruff.

2) LAPS richt zich op het uitbreiden en versterken van het theoretisch onderwijs binnen de academie in het algemeen. LAPS wil een brug slaan tussen praktijk- en theorieonderwijs.

3) LAPS levert een bijdrage aan de ontwikkeling, openbaarmaking en presentatie van kennis over kunst en openbare ruimte. LAPS werkt voor externe opdrachtgevers variërend van de overheid tot organisaties en freelancers. Daarnaast initieert LAPS zelf onderzoek en verspreidt het de resultaten daarvan via symposia, colleges, debatten, publicaties en tentoonstellingen. Ten slotte beheert LAPS het archief van SKOR en de website Digital Helpdesk Art & Public Space en maakt het deze beide toegankelijk voor het grote publiek.

Medewerkers

Jeroen Boomgaard (lector)
Merel Driessen (beleidsmedewerker)
Sietske Roorda (assistent)