NB. Het Lectoraat of Art & Public Space (LAPS) is sinds november 2022 opgeheven. LAPS is inmiddels veranderd in LASP: Art & Spatial Praxis.

Het Lectoraat Art & Public Space (LAPS) vervult drie rollen binnen de Gerrit Rietveld Academie en op het gebied van kunst en openbare ruimte.

1) LAPS doet onderzoek naar het functioneren van kunst in de openbare ruimte en de manier waarop kunst openbaar wordt gemaakt. LAPS organiseert een onderzoeksgroep – de ‘kenniskring’ – die onderzoek naar kunst en openbare ruimte door docenten en externe deskundigen initieert, coördineert en bespreekt. Daarnaast voert een selecte groep onderzoekers in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Making Things Public’ promotieonderzoek uit onder begeleiding van dr. Paula Albuquerque

2) LAPS richt zich op het uitbreiden en versterken van de onderzoeksstructuur binnen de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut. LAPS wil een brug slaan tussen onderzoekspraktijk en onderwijs.

3) LAPS levert een bijdrage aan de ontwikkeling, openbaarmaking en presentatie van kennis over kunst en openbare ruimte. LAPS werkt voor externe opdrachtgevers variërend van de overheid tot organisaties en freelancers. Daarnaast initieert LAPS zelf onderzoek en verspreidt het de resultaten daarvan via symposia, colleges, debatten, publicaties en tentoonstellingen. Ten slotte beheert LAPS de website www.dhaps.org en maakt deze toegankelijk voor het grote publiek.