Klei vormt de kern van deze discipline, maar de keramiekafdeling biedt studenten ook de gelegenheid om ervaringen op te doen buiten het keramiekveld en zodoende met hun sculpturale ruimtelijke werken de grenzen van de discipline te verkennen en te overschrijden.

De afdeling Keramiek heeft een eigen werkplaats waar praktische, inhoudelijke en technische vaardigheden worden ontwikkeld. Hier wordt een gedegen technische introductie in het keramische proces geboden. Dit behelst onder andere vormen opbouwen, mallen maken, gieten, draaien en glazuren. Studenten worden uitgedaagd om de mogelijkheden van klei en andere materialen te onderzoeken met zowel ambachtelijke als moderne technieken.

Er vindt tussen studenten, docenten en technici in de gemeenschappelijke werkruimte een constante interactie plaats tussen experiment, uitvoering, reflectie en conceptvorming. Door individuele begeleiding en groepsbesprekingen wordt kennis over het medium gedeeld.

 

Vanuit gerichte opdrachten en eigen initiatief ontstaan plannen waarvoor een passende materiële vertaling wordt gezocht. Deze afdeling biedt studenten een omgeving om te experimenteren en het bekende te vervangen door vernieuwende kunst- en vormgevingsuitingen.