Eerste vakjaar

Nadat je het Basisjaar of een vergelijkbaar jaar bij een andere opleiding succesvol hebt doorlopen, kom je in het eerste vakjaar terecht. Bij de afdeling Keramiek is de thematiek van dit eerste vakjaar samen te vatten als oefening in experiment, kennismaking met de inhoud en het leren van technieken. Door middel van opdrachten komen ontwerpen, schetsen, vormen, beelden en het maken van presentaties aan bod. Aan de opdrachten werk je zelfstandig. Je wordt wekelijks begeleid met individuele,- en groepsgesprekken. Voor ieder vakjaar geldt een verplicht programma van theorielessen, excursies en projecten.

Tweede vakjaar

In het tweede vakjaar wordt de focus gelegd op conceptvorming en ontwikkeling van samenhang tussen vorm, inhoud en techniek. In dit jaar is er de mogelijkheid voor het lopen van een stage of voor een uitwisseling met een buitenlandse academie. Verder ontwikkel je in je tweede vakjaar een artist statement en werk je aan je portfolio.

Het derde vakjaar

Het derde vakjaar is tevens het eindexamenjaar. Tijdens het eindexamenjaar houd je je bezig met de uitvoering van eigen werk dat getoond wordt op de eindexamententoonstelling. Deze is aan het eind van het jaar en open voor publiek. Onderdeel van het eindexamen is het opzetten van een theoretisch statement over een zelfgekozen onderzoek, uitmondend in een scriptie.