Het Berlagefonds is het schoolfonds van de Gerrit Rietveld Academie. Dit fonds biedt studenten een steuntje in de rug op het moment dat ze het goed kunnen gebruiken. Met dit fonds financiert de academie extra inspanningen en bijzondere investeringen en uitgaven die slechts gedeeltelijk of niet door de overheid worden gesubsidieerd. 

Hoe werkt het?

Studenten kunnen op verschillende manieren aanspraak maken op het fonds. Zo wordt er jaarlijks een bedrag van € 6.000 beschikbaar gesteld voor eindexamenprojecten. Daarnaast heeft de studentendecaan een bedrag uit het schoolfonds tot haar beschikking, waarmee zij naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid aan individuele studenten een kleine financiële ondersteuning kan bieden. 

Geld doneren

Naast het verplichte collegegeld vraagt de Gerrit Rietveld Academie aan iedere student een bijdrage van € 50 voor het Berlagefonds. Daarnaast gaat onder andere de winst van de verkochte merchandise tijdens de Graduation Show jaarlijks naar het fonds.

Wil je ook financieel bijdragen aan individuele projecten en het onderwijs aan de academie? Giften aan het Berlagefonds zijn van harte welkom. Je kunt je bijdrage storten op: IBAN NL76 INGB 0656 9109 76, t.a.v. Berlage Fonds, Amsterdam.

Enkele eindexamenprojecten die door het Berlage Fonds mede-mogelijk gemaakt zijn: