Aanmelding voor 2019-2020

Na afronding van onze reguliere en extra toelatingsrondes zijn er geen studieplaatsen meer beschikbaar in ons voltijd en deeltijd bachelorprogramma, dus de aanmelding voor 2019-2020 is gesloten.

Toelatingsprocedure voor Internationale Kandidaten voor 2020-2021

De toelatingsprocedure van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes. Het toelatingsspreekuur en het toelatingsexamen. Woon je ver buiten Nederland en is het echt niet mogelijk om naar het toelatingsspreekuur te komen, dan mag je in plaats daarvan je portfolio ter beoordeling indienen. Na een positieve beoordeling van je portfolio, ben je daarna wel verplicht om naar Amsterdam te komen voor de 2e toelatingsronde: het toelatingsexamen (zie de info hieronder).

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Onze reguliere toelatingsspreekuren lopen van november 2019 tot half-februari 2020.

Vanaf half-oktober kun je een spreekuurafspraak boeken (maximaal 4 weken vooruit) via de link van je keuze:

- Voltijd

- Deeltijd

NB: alle spreekuurgesprekken zijn face-to-face, op onze academie in Amsterdam!

Verblijfsvergunning

Kandidaten uit alle niet-EU/EEA landen zijn VERPLICHT een verblijfsvergunning aan te vragen via het International Office van de Gerrit Rietveld Academie om in het voltijd bachelor programma te kunnen studeren. Zij kunnen zich niet aanmelden voor een deeltijdstudie, tenzij ze al een geldige verblijfsvergunning voor Nederland hebben waarmee ze mogen studeren.

Wist je dat niet-EU/EER studenten die zich aanmeldden voor 2018-2019 aantoonbaar tenminste €16.520 op hun bankrekening moesten hebben staan om hun verblijfsvergunning te kunnen aanvragen? Voor meer informatie, lees hier.

Bewijs Engelse taalvaardigheid

Kandidaten dienen tijdens de toelatingsprocedure een bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen. Dit kan een van de onderstaande bewijzen zijn:

  • Een kopie van je Europese middelbare schooldiploma, met Engels als examenvak (uiterlijk voor juli 2020 inleveren), of
  • Een Academic IELTS certificaat met minimale overall band score van 6.0, met minimaal 6.0 voor Spreekvaardigheid (uiterlijk voor 1 maart 2020!) NB: we accepteren GEEN TOEFL), of
  • Bewijs dat Engels de moedertaal is (bijvoorbeeld een kopie paspoort van Engelstalig land of high school diploma uit dit land), uiterlijk voor deelname aan toelatingsexamen inleveren.

LET OP: kandidaten die een Academic IELTS certificaat in moeten dienen als bewijs van Engelse taalvaardigheid, moeten dit echt 4 weken voor het toelatingsexamen doen. Als wij geen IELTS certificaat ontvangen ruim voor het toelatingsexamen, wordt de kandidaat NIET uitgenodigd voor het toelatingsexamen!!

1ste toelatingsronde: spreekuur

In principe dienen kandidaten voor de eerste toelatingsronde een afspraak te maken voor het toelatingsspreekuur. Kandidaten die buiten de EU wonen, en echt geen mogelijkheid hebben om naar het toelatingsspreekuur te komen, kunnen in plaats daarvan hun portfolio online indienen (zie info hieronder bij 'alternatieve 1ste ronde').

Tijdens het toelatingsspreekuur wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld en besproken tijdens een gesprek met een docent. Na positieve beoordeling van je meegebrachte werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je een aanmeldformulier uitgereikt. NB: we raden je aan eerst onze hele website te bestuderen, en ten minste de filosofie van de academie tot je te nemen (je vindt die bij de menuoptie Over) voordat je naar het toelatingsspreekuur komt.

Je wordt verzocht naar het toelatingsspreekuur een grote verscheidenheid aan beeldend werk mee te nemen, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Neem niet alleen eindresultaten mee. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen en richting geven aan het gesprek. Neem een ruime hoeveelheid werk mee naar het spreekuur, minimaal 20 stuks. Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten. Van grote of zware werkstukken kunnen foto's worden getoond. Presentaties via internet worden tijdens het spreekuur niet in behandeling genomen. NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'. Cd's en dvd's kunnen alleen getoond worden op een zelf meegebrachte laptop.

Alternatieve 1ste ronde: je portfolio indienen

Kandidaten die buiten de EU wonen en echt niet in staat zijn naar het spreekuur te komen, kunnen in plaats daarvan een portfolio ter beoordeling indienen via onze online 'portfoliomachine'. Op grond van het portfolio beslist de toelatingscommissie of de kandidaat zal worden uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Portfolio's kunnen alleen online worden geuploaded, vanaf november 2019 tot de deadline in 2020, op een gesloten deel van onze website (de portfoliomachine). De richtlijnen voor de selectie van je werk zoals die hierboven staan vermeld bij '1ste toelatingsronde: spreekuur', gelden hier ook. Wil je je portfolio online uploaden, stuur dan uiterlijk 2 weken voor de deadline hieronder vermeld een loginverzoek portfoliomachine.

DEADLINES INDIENEN PORTFOLIO voor 2020-2021

(Alleen voor deelname aan alternatieve 1ste ronde):

  • 14 januari 2020 voor aanmelding voltijd basisjaar;
  • 1 maart 2020, voor aanmelding DOGtime, en hoger jaar voltijd (stuur je loginverzoek z.s.m.).

2e ronde: toelatingsexamen

Pas na een positieve beoordeling van je portfolio mag je toelatingsexamen doen. De toelatingsexamens voor 2020-2021 vinden plaats op:

  • 23-27 maart 2020 (extra ronde 20-24 april) - voor het voltijd Basisjaar
  • 21 & 23 april 2020 voor DOGtime (extra ronde 25 & 26 mei voor kandidaten die in april echt niet kunnen)
  • 25-29 mei 2020 voor 2de/3de jaars kandidaten. NB: exacte datum verschilt per afdeling.

LET OP: Alle kandidaten zijn verplicht hieraan deel te nemen en hiervoor naar de academie in Amsterdam te komen!!

Ongeveer twee tot drie weken voor het examen ontvang je via e-mail een uitnodiging (met voor Basisjaarkandidaten ook thuisopdrachten).

Het toelatingsexamen bestaat uit een toelatingsgesprek met 1 of 2 afzonderlijke toelatingscommissies. Tijdens deze gesprekken laat je een grote en gevarieerde selectie van je beeldende werk zien, niet ouder dan 3 jaar. Kandidaten voor het 1e studiejaar laten daarnaast de uitwerking en resultaten van de 2 thuisopdrachten zien. De commissies zullen vragen stellen, bijvoorbeeld over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de opleiding. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Voor het examen krijg je kort tijd om je werk in te richten in het leslokaal waar je examen plaatsvindt. Na afronding van je gesprek(ken) dien je het lokaal zo snel mogelijk weer vrij te maken voor de volgende kandidaat.

Een maand na de examenweek ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom Hoger jaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen, kun je ook nog de 1ste toelatingsronde overslaan:

Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Oostenrijk, Ierland.

Je kunt dan direct een aanmeldformulier voor het toelatingsexamen aanvragen door vanaf november 2019 een bewijs van afronding eerste bachelorjaar kunstacademie, met een overzicht van de behaalde vakken en ECTS credits (tenminste 60) per e-mail in jpeg of pdf formaat op te sturen naar apply@rietveldacademie.nl, uiterlijk voor half maart 2020! Vermeld in je mail ook je adres. Je hoeft dan dus niet eerst naar het toelatingsspreekuur te komen en kunt je door het terugsturen van het aanmeldformulier direct aanmelden voor het toelatingsexamen.

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je je wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar (ervan uitgaande dat je voor de start van je eventuele studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaalt) maar kun je de eerste ronde niet overslaan en dien je dus wel eerst naar het toelatingsspreekuur te komen.

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl