Kandidaten uit alle niet-EU/EEA landen zijn VERPLICHT een verblijfsvergunning aan te vragen via het International Office van de Gerrit Rietveld Academie om in het voltijd bachelor programma te kunnen studeren. Zij kunnen zich niet aanmelden voor een deeltijdstudie, tenzij ze al een geldige verblijfsvergunning voor Nederland hebben waarmee ze mogen studeren.

Niet-EU/EER studenten die zich aanmeldden voor 2020-2021 moeten aantoonbaar tenminste €17.167 op hun bankrekening hebben staan om hun verblijfsvergunning te kunnen aanvragen! 

Hoe krijg je een verblijfsvergunning?

Alleen de academie kan de verblijfsvergunningen aanvragen voor haar studenten. Om een verblijfsvergunning te verkrijgen moeten studenten de academie tijdig voorzien van de benodigde gegevens, documenten en betalingen door de volgende stappen nauwkeurig te doorlopen.

Stap 1    

Nadat je bent toegelaten, ontvang je van het International Office van de Gerrit Rietveld Academie een uitnodiging om te starten met de aanvraag voor je verblijfsvergunning. Je ontvangt een inlogcode waarmee je het online deel van de aanvraagprocedure opstart en je workflow activeert.

Stap 2    

Alle benodigde documenten dienen gescand te worden en te worden geüpload, zodat het International Office ze kan controleren en goedkeuren, onder andere:

* Een geldig paspoort;

* Een geldig bewijs financiële middelen om aan te tonen dat je jezelf een jaar in Nederland kunt onderhouden en het collegegeld kunt voldoen. NB: Voor het studiejaar 2020-2021 hebben niet-EU/EER bachelor studenten moeten aantonen dat zij €17.167 op hun bankrekening hebben staan (het collegegeld + 12 keer het minimum wettelijke maandnormbedrag voor verblijf en studie van €898 ). NB: Voor niet-EU/EER Vooropleidingscursisten is dit totaalbedrag €12.787;

* Bewijs van betaling van de leges voor de verblijfsvergunning (NB: €174,00);

* Een bewijs van een zorgverzekering met voldoende dekking en geldigheid in Nederland;

* Chinese studenten (ook zij die niet in China woonachtig zijn) dienen een Nuffic certificaat aan te vragen om in aanmerking te komen voor een inreisvisum. Deze beperking is niet van toepassing op hen die in het bezit zijn van een paspoort van Hong Kong (SAR), Macau (SAR) en Taiwan (ROC).

Stap 3    

Wanneer de documenten goedgekeurd en compleet zijn, stuur je de originelen per post naar het International Office van de Gerrit Rietveld Academie. Na ontvangst van de originelen wordt je aanvraag voor de verblijfsvergunning ingediend bij de Nederlandse Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Stap 4    

Bij aankomst in Nederland meld je je bij het International Office voor de brief waarmee je je verblijfsvergunning kunt ophalen bij het IND loket. In sommige gevallen ontvang je ook een oproep voor het doen van een Tuberculose test.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met international[at]rietveldacademie.nl