Toelatingsprocedure 2023-2024 voor internationale kandidaten

De toelatingsprocedure voor de bacheloropleidingen van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes:

- reguliere 1ste ronde: het toelatingsspreekuur, of alternatieve 1ste ronde: online indienen van je portfolio;

- 2de ronde: het toelatingsexamen.

Alle informatie over de toelatingsrondes, data, deadlines, vind je in de tekst hieronder.

Vragen? Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Reguliere eerste toelatingsronde: het toelatingsspreekuur

Onze reguliere toelatingsspreekuren lopen van november 2022 tot half-februari 2023, en vanaf november kun je dus weer een afspraak boeken - maximaal 3-4 weken vooruit.

NB: we adviseren niet tot het laatste moment te wachten, maar voor de kerstvakantie een afspraak te boeken, zodat je meer tijd hebt om je voor te bereiden op het toelatingsexamen en je niet het risico loopt dat alle spreekuren al vol geboekt zijn.

Voor wie is het online spreekuur bedoeld?

Alle Nederlandse en overige EU/EER-kandidaten die zich aanmelden voor het voltijd Basisjaar of de deeltijdstudie DOGtime (1ste jaar of hoger jaar) nemen deel aan onze reguliere toelatingsspreekuren voor aanmelding 2023-2024.

NB: als je je wilt aanmelden voor instroom hoger jaar voltijd, maak dan geen afspraak voor het spreekuur, maar dien in plaats daarvan je portfolio in via onze portfoliomachine (scroll voor meer informatie hieronder naar alternatieve 1ste ronde: je portfolio indienen).

Boek een spreekuurafspraak

Boek een afspraak via een van de onderstaande links (maximaal 3-4 van te voren).

- Voor alle Nederlandse & overige Basisjaarkandidaten uit de EU/EER - NB: vanaf 1 november is de link naar het afspraakformulier hier beschikbaar;

- Voor alle Nederlandse & overige DOGtimekandidaten (1ste jaar & hoger jaar) uit de EU/EER - NB: vanaf 1 november is de link naar het afspraakformuier hier beschikbaar.

NB: Aanmelding voor DOGtime is alleen mogelijk voor EU/EER-kandidaten (of mogelijk voor niet-EU/EER-kandidaten die al een verblijfsvergunning voor Nederland hebben, op bepaalde andere gronden dan voltijd studie).

Scroll naar beneden voor informatie over hoe je je kunt voorbereiden op je spreekuurafspraak.

NB: Alle niet-EU/EER-kandidaten voor het Basisjaar moeten deelnemen aan onze alternatieve 1ste ronde, en uiterlijk voor half december 2022 in onze portfoliomachine een portfolio application indienen. Scroll voor meer informatie hieronder naar Alternatieve 1ste ronde: je portfolio indienen.

Verblijfsvergunning

Kandidaten uit alle niet-EU/EEA landen zijn VERPLICHT een verblijfsvergunning aan te vragen via het International Office van de Gerrit Rietveld Academie om in het voltijd bachelor programma te kunnen studeren. Zij kunnen zich niet aanmelden voor een deeltijdstudie, tenzij ze al een geldige verblijfsvergunning voor Nederland hebben waarmee ze mogen studeren.

Niet-EU/EER studenten die zich aanmeldden voor 2021-2022 moesten aantoonbaar een bedrag van meer dan €17.000 op hun bankrekening hebben staan om hun verblijfsvergunning te kunnen aanvragen! Voor meer informatie, lees hier.

Bewijs Engelse taalvaardigheid

Kandidaten dienen tijdens de toelatingsprocedure een bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen. Dit kan een van de onderstaande bewijzen zijn:

  • Een kopie van je Europese middelbare schooldiploma, met Engels als examenvak (uiterlijk voor juli 2023 inleveren), of
  • Een Academic IELTS certificaat met minimale overall band score van 6.0, met minimaal 6.0 voor Spreekvaardigheid (uiterlijk voor half-december 2022 indienden met je portfolio!) NB: we accepteren GEEN TOEFL), of
  • Bewijs dat Engels de moedertaal is (met kopie high school diploma uit het moederland), uiterlijk voor deelname aan toelatingsexamen inleveren.

LET OP: niet-EU/EER kandidaten die een Academic IELTS certificaat in moeten dienen als bewijs van Engelse taalvaardigheid, moeten dit echt uiterlijk half-december 2022 doen, in de online portfoliomachine (via alternatieve 1ste ronde). Ingediende portfolio's zonder geldige & voldoende IELTS score worden namelijk niet in behandeling genomen!

Hoe gaat het toelatingsspreekuur in zijn werk?

Tijdens het toelatingsspreekuur wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld en besproken middels een gesprek met een docent. Tijdens het gesprek laat je via de camera zoveel mogelijk werk zien (NB: zorg dat je je werk al klaar hebt gezet/gelegd voor het spreekuur). Ook kun je tijdens het gesprek via Teams documenten delen om digitaal werk te laten zien.

Na positieve beoordeling van je getoonde werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je via Bureau Toelatingen een aanmeldformulier toegezonden. We adviseren je ter voorbereiding op je deelname aan onze toelatingsprocedure eerst onze volledige website te bestuderen en tenminste de filosofie van onze academie tot je te nemen (via menuoptie Over).

NB: alle niet-EU/EER kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan onze alternatieve 1ste toelatingsronde en hun portfolio in te dienen via onze online portfoliomachine. Ook EU/EER-kandidaten voor instroom hoger jaar vragen wij via de portfoliomachine hun portfolio in te dienen ter beoordeling aan de afdeling (scroll voor meer informatie verder in de onderstaande tekst).

Selectie van je werk voor de 1ste toelatingsronde

Voor de 1ste toelatingsronde (voor zowel het spreekuur als de portfoliomachine) word je verzocht een grote verscheidenheid aan beeldend werk te laten zien, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Laat niet alleen eindresultaten zien. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen en eventueel richting geven aan het spreekuurgesprek. Laat een ruime hoeveelheid werk zien, minimaal 20 stuks (maar hopelijk meer). Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten. Van grote of zware werkstukken kunnen foto's worden getoond. NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, of alleen werk ontstaan uit opdrachten, maar ook 'vrij werk' gebaseerd op eigen ideeën.

Alternatieve 1ste ronde: je portfolio indienen

Alle niet-EU/EER kandidaten, en EU/EER kandidaten voor instroom hoger jaar voltijd, moeten voor de 1ste toelatingsronde een portfolio ter beoordeling indienen via onze online 'portfoliomachine'. Op grond van het portfolio beslist de toelatingscommissie of de kandidaat zal worden uitgenodigd voor deelname aan het toelatingsexamen.

Portfolio's kunnen alleen worden geüploaded in onze online portfoliomachine (voor 1ste jaar vanaf half november en voor 2de/3rde jaar vanaf half januari), tot de deadline (hieronder vermeld). De richtlijnen voor de selectie van je werk zoals die hierboven staan vermeld bij 'Selectie van je werk voor de 1ste toelatingsronde', gelden hier ook. Om je portfolio te kunnen indienen, moet je eerst een login aanmaken voor de portfoliomachine.

Login voor de portfoliomachine

Je dient een login aan te maken voor de portfoliomachine via de onderstaande link:

- voor aanmelding Basisjaar voltijd 2023-2024 - NB: link is vanaf november beschikbaar tot 10 december 2022);

- voor aanmelding instroom hoger jaar voltijd 2023- 2024 - NB: link is vanaf december beschikbaar.

NB: aanmelding hoger jaar is alleen mogelijk voor kandidaten die een propedeuse kunstacademie hebben behaald (uiterlijk juli 2023).

DEADLINES INDIENEN PORTFOLIO (alternatieve 1ste ronde) voor 2023-2024

Voor alle niet-EU/EER-kandidaten & EU/EER-kandidaten voor instroom hoger jaar voltijd:

  • voor aanmelding voltijd Basisjaar: DEADLINE = 16 december 2022;
  • voor aanmelding hoger jaar voltijd, DEADLINE = 1 maart 2023.

We verzoeken je echter dringend je portfolio ruim voor de deadline in te dienen! Wacht zeker niet tot het laatste moment, om te voorkomen dat je de deadline mist door onverwachte technische problemen! Alleen portfolio's ingediend voor de deadline worden in behandeling genomen.

2e ronde: toelatingsexamen (voor alle kandidaten)

Pas na een positieve beoordeling van je portfolio in de 1ste toelatingsronde mag je toelatingsexamen doen. Je dient je officieel aan te melden voor het toelatingsexamen door indienen van het aanmeldformulier, dat je ontvangt na deelname aan de 1ste toelatingsronde.

De toelatingsexamens worden gepland in:

  • maart 2023 (extra ronde april) - voor kandidaten voltijd Basisjaar;
  • april 2023 voor kandidaten DOGtime (extra ronde in mei);
  • mei 2023 voor 2de/3de jaars kandidaten voltijd.

Twee tot drie weken voor het examen ontvangen alle aangemelde kandidaten via e-mail uitgebreide informatie over het toelatingsexamen (met voor Basisjaarkandidaten ook thuisopdrachten).

Informatie over Toelatingsexamen

I.v.m. Covid-19 zijn de toelatingsexamens de afgelopen 2 jaar aangepast en online afgenomen, in de vorm van een ingediende vragenlijst inclusief pdf met een uitgebreid en gevarieerd portfolio met beeldend werk & ontwerpwerk van de laatste 3 jaar, en de uitgewerkte thuisopdrachten (indien van toepassing). NB: op dit moment is nog niet definitief vastgesteld hoe de toelatingsexamens komend jaar zullen worden afgenomen. Zodra hier meer over bekend is, wordt extra informatie hier gepubliceerd.

In ieder geval hoopt de toelatingscommissie d.m.v. jouw input tijdens het toelatingsexamen voldoende informatie te verkrijgen over je beeldende werk, de uitgewerkte thuisopdrachten, je motivatie, achtergrond, inspiratiebronnen, verwachtingen van de opleiding en de kwaliteit van je Engelse communicatie, zodat zij zich een beeld kan vormen van je eventuele geschiktheid voor ons programma.   

Een maand na de examenweek ontvang je via e-mail de uitslag van de beoordeling.

Instroom hoger jaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Je dient je propedeuse wel behaald te hebben voor aanvang van je eventuele studie hier.

Optie overslaan 1ste toelatingsronde

Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen, heb je ook de optie om de 1ste toelatingsronde over te slaan:

Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Oostenrijk of Ierland.

Stuur verzoek om eerste toelatingsronde over te slaan

Om in aanmerking te komen voor het overslaan van onze 1ste toelatingsronde, kun je een verzoekformulier invullen en dienen. In dit formulier moet je documentatie van tenminste je afgeronde propedeuse kunstacademie uploaden, om te bewijzen dat je voldoet aan onze voorwaarden om de 1ste toelatingsronde over te slaan. LET OP: de link naar het verzoekformulier is alleen beschikbaar van november 2022 tot half maart 2023 en verzoeken worden alleen verwerkt in de periode van december 2022- 30 maart 2023.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor overslaan 1ste ronde?

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je je wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar (ervan uitgaande dat je voor de start van je eventuele studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaalt) maar kun je de eerste ronde niet overslaan. Maak dan GEEN afspraak voor het toelatingsspreekuur, maar dien in plaats daarvan in onze online portfoliomachine een portfolio in ter beoordeling aan de afdeling van je keuze. Maar voordat je je portfolio kunt indienen, moet je eerst een login aanmaken voor de portfoliomachine.

Login voor portfoliomachine

Een login aanmaken voor de portfoliomachine voor aanmelding hoger jaar voltijd 2023-2024 kun je doen via de link die hier vanaf eind december 2022 beschikbaar is.

Deadline voor indienen portfolio voor 2de/3rdejaars kandidaten

Deadline = 1 maart 2023.

We verzoeken je echter dringend je portfolio z.s.m. in te dienen, ruim voor de deadline! Wacht zeker niet tot het laatste moment, om te voorkomen dat je door onvoorziene problemen niet voor de deadline indient.

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl