Toelatingsprocedure 2021-2022 voor internationale kandidaten

De reguliere toelatingsprocedure voor de bacheloropleidingen van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes. Het toelatingsspreekuur en het toelatingsexamen. Alle informatie over de toelatingsrondes, data, deadlines, vind je in de tekst hieronder.

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Een spreekuurafspraak boeken

Wij hopen in november weer te starten met onze toelatingsspreekuren voor aanmelding 2021-2022, maar dit is nog niet helemaal zeker in verband met COVID-19. Als de spreekuren door kunnen gaan, kun je vanaf half-oktober via de onderstaande links een afspraak boeken voor het spreekuur. NB: Op dit moment is dat niet mogelijk!

- Voltijd

- Deeltijd

Als je twijfelt tussen deeltijd & voltijd, dan hoef je niet 2 afspraken te boeken. Kies dan voor 1 optie en tijdens je afspraak bespreek je dan de opties deeltijd of voltijd en wat jouw mogelijkheden zijn. LET OP: alle spreekuurgesprekken zijn face-to-face, op onze academie in Amsterdam!

Verblijfsvergunning

Kandidaten uit alle niet-EU/EEA landen zijn VERPLICHT een verblijfsvergunning aan te vragen via het International Office van de Gerrit Rietveld Academie om in het voltijd bachelor programma te kunnen studeren. Zij kunnen zich niet aanmelden voor een deeltijdstudie, tenzij ze al een geldige verblijfsvergunning voor Nederland hebben waarmee ze mogen studeren.

Niet-EU/EER studenten die zich aanmeldden voor 2020-2021 moesten aantoonbaar tenminste €17.167 op hun bankrekening hebben staan om hun verblijfsvergunning te kunnen aanvragen! Voor meer informatie, lees hier.

Bewijs Engelse taalvaardigheid

Kandidaten dienen tijdens de toelatingsprocedure een bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen. Dit kan een van de onderstaande bewijzen zijn:

  • Een kopie van je Europese middelbare schooldiploma, met Engels als examenvak (uiterlijk voor juli 2021 inleveren), of
  • Een Academic IELTS certificaat met minimale overall band score van 6.0, met minimaal 6.0 voor Spreekvaardigheid (uiterlijk voor 1 maart 2021!) NB: we accepteren GEEN TOEFL), of
  • Bewijs dat Engels de moedertaal is (bijvoorbeeld een kopie paspoort van Engelstalig land of high school diploma uit dit land), uiterlijk voor deelname aan toelatingsexamen inleveren.

LET OP: kandidaten die een Academic IELTS certificaat in moeten dienen als bewijs van Engelse taalvaardigheid, moeten dit echt 3 weken voor het toelatingsexamen doen. Als wij geen IELTS certificaat ontvangen ruim voor het toelatingsexamen, wordt de kandidaat NIET uitgenodigd voor het toelatingsexamen!!

Reguliere 1ste toelatingsronde: spreekuur

In principe dienen kandidaten voor de eerste toelatingsronde een afspraak te maken voor het toelatingsspreekuur. LET OP: in verband met COVID-19 zijn de spreekuren tot de zomervakantie 2020 afgelast. In plaats daarvan konden kandidaten online een portfolio indienen (zie info hieronder bij 'alternatieve 1ste ronde'). Op dit moment is het nog niet zeker of we in november 2020 onze toelatingsspreekuren kunnen hervatten en dit zal voor eind september 2020 duidelijk worden.

Tijdens de (reguliere) eerste toelatingsronde wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld. Na positieve beoordeling van je getoonde werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je een aanmeldformulier toegezonden. NB: we raden je aan eerst onze hele website te bestuderen, en ten minste de filosofie van de academie tot je te nemen (je vindt die bij de menuoptie Over) voordat je deelneemt aan onze toelatingsprocedure.

Je wordt verzocht voor zowel de reguliere als alternatieve 1ste ronde een grote verscheidenheid aan beeldend werk te laten zien, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Laat niet alleen eindresultaten zien. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen en eventueel richting geven aan het spreekuurgesprek. Laat een ruime hoeveelheid werk zien, minimaal 20 stuks. Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten. Van grote of zware werkstukken kunnen foto's worden getoond. Presentaties via internet worden tijdens het spreekuur niet in behandeling genomen. NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'. Cd's en dvd's kunnen tijdens het spreekuur alleen getoond worden op een zelf meegebrachte laptop.

Alternatieve 1ste ronde: je portfolio indienen

Kandidaten die buiten de EU wonen en echt niet in staat zijn naar het spreekuur te komen, kunnen in plaats daarvan een portfolio ter beoordeling indienen via onze online 'portfoliomachine'. Op grond van het portfolio beslist de toelatingscommissie of de kandidaat zal worden uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Portfolio's kunnen alleen online worden geuploaded, vanaf november 2020, tot de deadline, op een gesloten deel van onze website (de portfoliomachine). De richtlijnen voor de selectie van je werk zoals die hierboven staan vermeld bij '1ste toelatingsronde: spreekuur', gelden hier ook. Wil je je portfolio online uploaden? Vanaf 2 november kun je een loginverzoek sturen, zodat je een login ontvangt voor onze portfoliomachine (de link naar het verzoekformulier wordt op 2 november hier gepubliceerd). NB: houd er rekening mee dat je loginverzoek uiterlijk binnen 1 week wordt verwerkt, dus stuur je verzoek minimaal 2 weken voor de deadline hieronder vermeld.

DEADLINES INDIENEN PORTFOLIO voor 2021-2022

Alleen voor deelname aan (alternatieve) 1ste ronde:

  • 17 december 2020 voor aanmelding voltijd basisjaar;
  • 1 maart 2021, voor aanmelding DOGtime (part-time), en hoger jaar voltijd.

NB: wacht niet tot het laatste moment met het indienen van je loginverzoek. Stuur je loginverzoek tenminste 1 week voor de bovengenoemde deadline, zodat je genoeg tijd hebt om alle benodigde informatie/uploads in te dienen.

2e ronde: toelatingsexamen

Pas na een positieve beoordeling van je portfolio mag je toelatingsexamen doen. De toelatingsexamens voor 2021-2022 zijn gepland op:

  • 22-26 maart 2021 (ronde 19-23 april) - voor het voltijd Basisjaar
  • 20 & 22 april 2021 voor DOGtime (extra ronde 17 & 18 mei voor kandidaten die in april echt niet kunnen)
  • 17-21 mei 2021 voor 2de/3de jaars kandidaten. NB: exacte datum verschilt per afdeling.

NB: I.v.m. COVID-19 kan het zijn dat we onze toelatingsprocedure dit jaar zullen moeten aanpassen. Mocht dit nodig zijn, dan vragen we kandidaten die zich aanmelden voor het toelatingsexamen online een portfolio in te dienen ter beoordeling voor de toelatingscommissies, in plaats van naar de academie in Amsterdam te komen.

Kandidaten die zich hebben aangemeld voor het toelatingsexamen ontvangen minimaal 2 weken voor de examendag(en) een mail met uitgebreide informatie (met voor Basisjaarkandidaten ook thuisopdrachten).

Normaal gesproken bestaat het toelatingsexamen uit een toelatingsgesprek met 1 of 2 afzonderlijke toelatingscommissies. Tijdens deze gesprekken laat je een grote en gevarieerde selectie van je beeldende werk zien, niet ouder dan 3 jaar. Kandidaten voor het 1e studiejaar laten daarnaast de uitwerking en resultaten van de 2 thuisopdrachten zien. De commissies zullen vragen stellen, bijvoorbeeld over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de opleiding. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Voor het examen krijg je kort tijd om je werk in te richten in het leslokaal waar je examen plaatsvindt. Na afronding van je gesprek(ken) dien je het lokaal zo snel mogelijk weer vrij te maken voor de volgende kandidaat. NB: in verband met de restricties door COVID-19, kan het zijn dat kandidaten wordt gevraagd online een portfolio in te dienen ter beoordeling aan de toelatingscommissies, in plaats van naar de academie te komen voor het toelatingsexamen.

Een maand na de examenweek ontvang je via e-mail de uitslag van de beoordeling.

Instroom hoger jaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Je dient je propedeuse wel behaald te hebben voor aanvang van je eventuele studie hier.

Overslaan 1ste toelatingsronde

Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen, kun je ook nog de 1ste toelatingsronde overslaan:

Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Oostenrijk of Ierland.

Om in aanmerking te komen voor het overslaan van onze 1ste toelatingsronde, kun je een verzoekformulier indienen. NB: in dit formulier moet je bewijs van tenminste je afgeronde propedeuse kunstacademie uploaden, om te bewijzen dat je voldoet aan onze voorwaarden om de 1ste toelatingsronde over te slaan. Verzoeken worden verwerkt in de periode van 1 november 2020 - 1 april 2021.

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je je wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar (ervan uitgaande dat je voor de start van je eventuele studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaalt) maar kun je de eerste ronde niet overslaan en dien je dus wel eerst naar het toelatingsspreekuur te komen.

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl